Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Największe targi północno-wschodniej Polski – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Największe targi północno-wschodniej Polski


Print Friendly, PDF & Email

Rekordowa liczba wystawców z Polski i zagranicy, ponad tysiąc zwierząt hodowlanych, dwa dni wypełnione pokazami, konkursami, spotkaniami edukacyjnymi i handlowymi – tak przedstawia się program Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym – największego w północno-wschodniej Polsce wydarzenia branży rolniczej. Wystawa odbywa się 27 i 28 czerwca 2015 r. na terenach wystawowych AGROARENA Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Już po raz dwudziesty drugi hodowcy wystawiają do konkursu swoje najlepsze zwierzęta, a wystawcy prezentują bogatą ofertę targową.

www plakat wystawa 2015

Hodowlana czołówka

Podczas Wystawy można podziwiać najpiękniejsze okazy: bydła ras mlecznych i mięsnych, koni, owiec, drobiu i królików. Jak na mleczną potęgę kraju przystało licznie zaprezentuje się bydło mleczne, hodowcy przywiozą ponad 200 krów i jałowic. Wśród bydła mięsnego będzie okazja oglądać rasy: limousin, charolaise, simental i hereford. Jak zwykle niezwykle widowiskowo zaprezentują się konie. Nie zabraknie również cieszących oko szynszyli, królików i ptactwa ozdobnego. Łącznie będzie ponad 1000 zwierząt, najlepszych przedstawicieli swoich ras. Sobotnia wycena zwierząt wyłoni superczempionów, czempionów i wiceczempionów.

Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych będzie towarzyszyć III Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych. 70 hodowców z Polski i dwóch z Litwy wystawi ponad 500 królików w 48 rasach.

Wszystko dla rolnictwa

Szepietowo co roku przyciąga wielu krajowych i zagranicznych przedstawicieli agrobiznesu. Na Wystawę przyjechali znani producenci maszyn rolniczych, wyposażenia budynków inwentarskich, urządzeń udojowych i firmy paszowe, nawozowe, finansowe oraz doradcze, a także instytucje obsługujące rolnictwo. W sumie na powierzchni ponad 10 hektarów swoją ofertę zaprezentuje ponad 500 wystawców.

Edukacja i doświadczenia

Wystawie towarzyszą Dni z Doradztwem Rolniczym, które są okazją do skorzystania z kompleksowego doradztwa z zakresu produkcji zwierzęcej, roślinnej, zasad integrowanej ochrony roślin, ekonomiki produkcji, przedsiębiorczości, PROW 2014-2020, ekologii i agroturystyki. Tradycją targów w Szepietowie jest stoisko informacyjno-promocyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i podległych agencji rolniczych. To tam od ekspertów można uzyskać ważne informacje dotyczące finansowania działań z zakresu rolnictwa i obszarów wiejskich na lata 2014–2020.

Dużą atrakcją Wystawy będzie możliwość obejrzenia unikalnej kolekcji ponad 250 odmian roślin uprawnych, m.in. zbóż, strączkowych, traw i oleistych.  Fachowcy z PODR w Szepietowie doradzą i zaprezentują przeprowadzane na polach doświadczenia: nawozowe, odmianowe i z ochroną roślin.

Natomiast seminarium na temat intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony zdrowia zwierząt będzie źródłem wiedzy poprawiającej rentowność stada.

Pokazy młodych hodowców

Jak prawidłowo strzyc zwierzę, uczesać je i wymodelować? Jak sprawić, by jałówka była posłuszna na ringu i pięknie prezentowała swe atuty? Tego wszystkiego nauczyli się młodzi hodowcy z województwa podlaskiego i mazowieckiego. Kilka dni przed Wystawą rusza II edycja Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców. Zdobyty warsztat i nowe umiejętności uczniowie zaprezentują na szepietowskim ringu. W odróżnieniu od tradycyjnej oceny, tym razem sędzia zamiast jałówek oceniał będzie oprowadzających.

Stałym akcentem programu Wytawy będzie konkurs najmłodszych hodowców. Dzieci w wieku 8-10 lat zaprezentują się z hodowlanymi „pupilami”. Zapraszamy do obejrzenia dokonań młodych hodowców już 28 czerwca.

Targowy Lider

Na przestrzeni dwudziestu dwóch lat wystawy w Szepietowie zawsze wyróżniały się imponującą frekwencją, rekordową liczbą wystawców, atrakcyjnością wykładów i wspaniałą atmosferą. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie to bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń w branży rolniczej, czego potwierdzeniem jest zdobycie po raz piąty tytułu Targowy Lider, przyznawanego przez ogólnopolskie czasopismo Zagroda.

Zapraszamy na najwiekszą w regionie imprezę rolniczą – Agroarena w Szepietowie 27 i 28 czerwca.

Marlena Zaremba

PROGRAM WYSTAWY

W programie również

Ekspozycja maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej
Prezentacje drobnego inwentarza i lokalnych ras zwierząt
Zwiedzanie pół doświadczalnych i demonstracyjnych
Centralne stoisko informacyjno-promocyjne MRiRW oraz podległych agencji (ARiMR, ARR, ANR, KRUS)
Piknik wieprzowy (Podlaska Izba Rolnicza)
Zwiedzanie pasieki
Pokazy sztuk walki
Doradztwo rolnicze, prasa i literatura fachowa
Konkursy i występy zespołów artystycznych
Stoiska twórców ludowych
Park zabaw dla dzieci
Patronat honorowy
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wojewoda Podlaski
Marszałek Województwa Podlaskiego
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Prezes Agencji Rynku Rolnego
Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych
Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Patronat Wystawy
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego