Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wystawa Koni Zimnokrwistych w Bakałarzewie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wystawa Koni Zimnokrwistych w Bakałarzewie


Print Friendly, PDF & Email

Na VIII Powiatowej Wystawie Koni Zimnokrwistych w Bakałarzewie, która odbyła się 13 września 2015 r.  najwyższe noty uzyskało 5-miesięczne źrebię – ogierek BEST, którego wystawcą był Jerzy Gora z Wiżajn. Komisja przyznała łącznie 17,5 pkt. Drugą notę (17 pkt.) uzyskała klaczka PASJA Krzysztofa Kozłowskiego (gm. Bakałarzewo) zaś na trzecim – z tą samą liczbą punktów – ogierek OLIVER Wiesława Waraksa (gm. Przerośl). Wyniki oceny świadczą o tym, iż stawka prezentowanych źrebiąt była bardzo wyrównana.

W trakcie oceny źrebiąt Komisja wytypowała 6 najlepszych klaczy – po czym wyłoniła z nich najlepszą trójkę. Na pierwsze miejsce została wytypowana kasztanowata klacz BRYZA (wystawca: Leszek Sobolewski gm. Bakałarzewo). Druga lokata przypadła dla gniadej BERTY, którą wystawił Jerzy Gora – właściciel najwyżej ocenionego źrebaka. Trzecie miejsce zajęła jasnogniada FIONA  (wystawca Jan Kozłowski z gm. Bakałarzewo).

Organizatorami wystawy było Terenowe Koło Hodowli Koni w Suwałkach wspólnie z Wojewódzkim Związkiem Hodowców Koni. Suwalscy hodowcy zaprezentowali 13 klaczy ze źrebiętami, które zostały wcześniej zgłoszone i umieszczone w katalogu wystawy. Trzyosobowa Komisja Oceny Koni, w ocenie indywidualnej źrebiąt (rasy polski koń zimnokrwisty) przyznawała punkty w skali od 1 do 5, za następujące 4 elementy: typ rasowy, budowa, zdrowie oraz ruch. Oceniane źrebię mogło uzyskać maksymalnie 20 punktów. Ponadto ocenie podlegały również klacze – matki.

Po ogłoszeniu wyników i prezentacji zwycięzców – nastąpiła tradycyjna dekoracja najlepszych źrebiąt i klaczy. Sponsorzy tegorocznych pokazów przekazali wyróżnionym hodowcom ufundowane nagrody. Sponsorami wystawy byli m.in. Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku, Starostwo Powiatowe Suwałki, Urzędy Gmin: Bakałarzewo, Raczki i Wiżajny, ARiMR oraz firmy prywatne. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach ufundował puchar, który został wręczony Jerzemu Goremu, którego źrebię zajęło pierwsze, a klacz drugie miejsce wśród stawki ocenianych koni.

Jan Szczypiń