Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników


Print Friendly, PDF & Email

Jak informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników za IV kwartał 2016 r. nie uległa zmianie w stosunku do II i III kwartału br..

Wysokość składek (łącznie składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i wypadkowe, chorobowe oraz macierzyńskie):

Dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne:

– do 50 ha – 390 zł,

– powyżej 50 do 100 ha – 708 zł,

– powyżej 100 do 150 ha – 1026 zł,

– powyżej 150 do 300 ha – 1344 zł,

– powyżej 300 ha – 1662 zł.

Dla domownika (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) – 390 zł.

Dla rolnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne:

– do 50 ha – 654 zł,

– powyżej 50 do 100 ha – 972 zł,

– powyżej 100 do 150 ha – 1290 zł,

– powyżej 150 do 300 ha – 1608 zł,

– powyżej 300 ha – 1926 zł.

Dla domownika (w każdej grupie obszarowej gospodarstwa rolnego) – 654 zł.

Ostateczny ustawowy dzień na opłacenie należnych składek za IV kwartał 2016 r., upływa 31 października br.

Źródło: http://www.krus.gov.pl/

Heronim Poniatowski