Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wyniki konkursu „Przyjazna wieś” 2014 w województwie podlaskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wyniki konkursu „Przyjazna wieś” 2014 w województwie podlaskim


Print Friendly, PDF & Email

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych od 2004 roku w województwie podlaskim w kategorii Infrastruktura techniczna został projekt „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie. W kategorii Infrastruktura społeczna I miejsce zajęło Starostwo Powiatowe w Sejnach za projekt „Współpraca polsko –litewska w celu poprawy warunków życia”.

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie był organizatorem konkursu „Przyjazna wieś” – na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Konkurs sfinansowany został z funduszy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa podlaskiego. Podczas Polskiego Kongresu Rolnictwa w Białymstoku 22 października uhonorowano laureatów konkursu.

Dla gospodarzy gmin, powiatów i stowarzyszeń udział w konkursie ”Przyjazna wieś” jest doskonałą okazją do zaprezentowania i promocji swoich miejscowości i regionów. To konkurs, który nagradza tych, którzy dobrze wykorzystali fundusze unijne. Podczas oceny projektów szczególny nacisk położony został na pomysłowość, wzorcowość i innowacyjność projektu, wpływ na rozwój lokalny i regionalny, tworzenie nowych miejsc pracy, partnerstwo przy realizacji projektu, użyteczność, a także na ochronę środowiska i przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokonkursowa publikacja zwycięskich projektów może stać się inspiracja dla dalszych pomysłów na infrastrukturę wiejską, tworzoną zgodnie z naturą i dziedzictwem kulturalnym.

Na szczeblu krajowym jest to VI edycja tego konkursu. Komisja wyłoniła zwycięzców w dwóch kategoriach: infrastruktury technicznej i infrastruktury społecznej.
Komisja stwierdziła, że wpłynęło 14 formularzy zgłoszeniowych. Dwa formularze były niekompletne i ze względów formalnych zostały odrzucone.
Komisja w składzie:
1) Ewa Kulikowska – Przewodnicząca Komisji, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
2) Mariusz Cylwik – Członek Komisji, Zastępca Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
3) Franciszek Czajkowski – Członek Komisji, Główny specjalista Referatu Regionalnej Polityki Rolnej i Nadzoru Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
4) Bożena Pruszyńska – Członek Komisji, Główny specjalista Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
5) Ryszard Żochowski – Członek Komisji, Kierownik Działu Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych od 2004 roku w województwie podlaskim w poszczególnych kategoriach zostali:
Infrastruktura techniczna
• I miejsce: gmina Michałowo za projekt „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie.”
• II miejsce: gmina Perlejewo za projekt „Budowa targowiska w Perlejewie.”
• III miejsce: gmina Kolno za projekt „Rozbudowa i nadbudowa ośrodka kultury w Zabielu”
Infrastruktura społeczna
• I miejsce: Starostwo Powiatowe w Sejnach za projekt „Współpraca polsko –litewska w celu poprawy warunków życia”
• II miejsce: gmina Suwałki za projekt „Rozbudowa Centrum Kulturalnego wsi Sobolewo wraz z infrastrukturą techniczną”
• III miejsce: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Wodniczka” za projekt „Organizacja przeglądu zespołów ludowych „Biesiada folklorystyczna w Szorcach ”
Projekty, które zajęły I miejsca w kategorii technicznej i społecznej wzorem lat ubiegłych wzięły udział w etapie ogólnopolskim organizowanym przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na zlecenie Sekretariatu Centralnego KSOW.
Do etapu ogólnopolskiego zostały zgłoszone projekty, które zajęły I miejsca w etapie regionalnym.
w kategorii infrastruktura techniczna
Projekt Gminy Michałowo „Budowa krytej pływalni w Michałowie w ramach gminnego Centrum Rehabilitacji i Sportu w Michałowie.”
w kategorii infrastruktura społeczna
Projekt Starostwa Powiatowego w Sejnach „Współpraca polsko–litewska w celu poprawy warunków życia”.

 

 Bożena Pruszyńska