Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty


Print Friendly, PDF & Email

Prawie 400 zgłoszonych prac, 91 uczestników to bilans Konkursu Fotograficznego „Krajobraz kulturowy wsi województwa podlaskiego”. Organizatorem przedsięwzięcia był Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 13 października podczas Targów Ogrodniczych ogłoszono wyniki konkursu.

 

 

 

 

Celem konkursu była promocja rolnictwa, walorów kulturowych i przyrodniczych podlaskiej wsi.

 

Do konkursu zgłosili się amatorzy, jak i profesjonaliści, osoby w różnym wieku od 6 do 62 lat, głównie mieszkańcy województwa podlaskiego.

 

Zgłoszone prace ukazują podlaskie rolnictwo o różnych porach roku, przedstawiają krajobrazy, ludzi, zwyczaje i zwierzęta. Większość fotografii przedstawia tradycyjną podlaską wieś, w sposób sentymentalny i melancholijny.

Zdjęcia konkursowe oceniała komisja w składzie:

– Artur Gaweł – kierownik Białostockiego Muzeum Wsi

– Artur Radecki – ceniony białostocki fotograf, właściciel Centrum Druk Foto Futura

– Wojciech Wojtkielewicz – Fotoreporter Kuriera Porannego

 

13 października podczas Targów Ogrodniczych w Szepietowie oficjalnie ogłoszono wyniki konkursu i nagrodzono finalistów.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Rafał Ostaszewski, fot. Na ławeczce

Zwycięska praca w pełni wpisuje się w temat konkursu, ukazuje krajobraz kulturowy podlaskiej wsi. Drewniana chata z rzeźbionymi okiennicami, krzyż wotywny oraz ławeczka przed domem – to charakterystyczne elementy naszego krajobrazu. Ze zdjęcia bije cisza i spokój, to kwintesencja Podlasia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II miejsce – Andrzej Topczewski fot. Płynące wpław Biebrzy krowy na pastwisko

Autorowi udało się uchwycić przeprawiające się o świcie przez Biebrzę stado krów. To rzadko spotykany krajobraz. Fotografia odzwierciedla dominującą w województwie podlaskim specyfikę produkcji rolniczej tj. hodowlę bydła mlecznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III miejsce – Paweł Tadejko, fot. Praca w obejściu wiejskim

Fotografia przedstawia prace w obejściu wiejskim. Gospodarz jest w trakcie porządków, otacza go stadko kur. W powietrzu unoszą się odrobinki kurzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienia:

Tomasz Sieńczuk, fot. Żniwa w Skansenie

Fotografia przedstawia tradycyjne żniwa podczas Święta Chleba w Ciechanowcu. Zdjęcie wykonane zostało w technice podczerwieni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazimierz Jankowski, fot. Podrap jeszcze

Wyróżniona fotografia ukazuje niecodzienny już obrazek, dojenie krów na pastwisku. Na zdjęciu udało się uchwycić wieź, jaka łączy gospodarza ze zwierzęciem, to można powiedzieć obustronna wdzięczność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Falkowski fot. Balast na lewą burtę….

Praca przedstawia konne nawożenie siewnikiem. W tle udało się uchwycić nowoczesny obiekt sakralny. Fotografia to połączenie dwóch światów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za nadesłane fotografie.

Marlena Zaremba