Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wyjazdowe Posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wyjazdowe Posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego


Print Friendly, PDF & Email

Wyjazdowe Posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego odbyło się 5 września 2014 roku w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem. Program wyjazdowego posiedzenia RSDR objął prezentację siedziby Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem, Obrady Plenarne Rady i zwiedzanie gospodarstw współpracujących z PODR w Szepietowie.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie RSDR, przedstawiciele samorządu powiatowego i samorządów gminnych, przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa: PODR w Szepietowie, POR ARiMR, KRUS, SM MLEKOVITA, bank BGŻ, szkoły rolnicze oraz zaproszeni rolnicy.

Podczas posiedzenia Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu „Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem w I półroczu 2014 roku” i zmian do Cennika Usług świadczonych przez PODR w Szepietowie. Wprowadzenie dodatkowej usługi podyktowane zostało przesunięciem dodatkowych środków finansowych na realizację działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” dotyczącą aktualizacji danych zawartych we wnioskach złożonych w 2011 roku.

W dalszej części nastąpiło zwiedzanie gospodarstw współpracujących z PODR. Zaprezentowano efekty współpracy w oparciu o poziom wykorzystania środków unijnych w latach 2004-2006 i 2007-2013 na przykładzie wybranych gospodarstw. Podczas przejazdu autokarem doradcy PZDR przekazywali dane o odwiedzanej gminie.

Pierwsza wizyta odbyła się w P.H.U. GAMA Krystyny i Tadeusza Szepietowskich w Wysokiem Mazowieckiem – Mistrza Podlaskiej Agroligi 2014 w kategorii Firma. Odwiedzono również gospodarstwo Wandy i Krzysztofa Zawistowskich we wsi Brzóski Gromki, gmina Wysokie Mazowieckie, hodowców trzody chlewnej, którzy w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Producenta i Hodowcę Trzody Chlewnej w 2013 roku zajęli czwarte miejsce. Kolejnym punktem było zwiedzanie firmy TRANS-ROL Grażyny i Andrzeja Remisiewiczów w miejscowości Kruszewo Wypychy, gmina Sokoły. Długoletnia działalność firmy zaowocowała otrzymaniem wielu wyróżnień za przedsiębiorczość i uzyskaniem tytułu Mistrza Krajowej Agroligi w 2011 roku. Odwiedzono także gospodarstwo Agaty i Kazimierza Przeździeckich we wsi Lendowo Budyw gminie Nowe Piekuty, Wicemistrzów Podlaskiej Agroligi 2012 w kategorii Rolnicy i gospodarstwo Katarzyny i Tomasza Kraszewskich w miejscowości Dąbrowa Łazy, gmina Szepietowo, Wicemistrzów Krajowej Agroligi 2000 w kategorii Rolnicy, Mistrzów Podlaskiej Agroligi 2010 w kategorii Rolnicy i Wicemistrzów Krajowej Agroligii 2010.

Po części wyjazdowej uroczyście podsumowano Posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego w restauracji „Jagoda” w Ciechanowcu. Jan Zalewski, dyrektor PODR w Szepietowie i Mirosław Surowiec, Przewodniczący SRDR dokonali podsumowania działalności zespołu PZDR w Wysokiem Mazowieckiem. Stwierdzono, że potencjał jednostki jest bardzo duży za sprawą licznych uprawnień i umiejętności oraz wyższego wykształcenia u wszystkich doradców. Wysoko oceniono przedstawione prezentacje i zawarte w nich efekty pracy. Podziękowano zespołowi za rzetelną, solidną i odpowiedzialną pracę, za trud i wysiłek włożony w rozwój rolnictwa w powiecie wysokomazowieckim.

Magdalena Milewska