Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wyjazd studyjny na Łotwę – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wyjazd studyjny na Łotwę


Print Friendly, PDF & Email

Sekretariat Regionalny KSOW w województwie podlaskim wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zrealizował w dniach 35 września 2013 roku wyjazd studyjny na Łotwę na temat „Dobre praktyki kulinarne w zakresie produktów regionalnych – wytwarzanie, marketing, sprzedaż bezpośrednia na Łotwie z uwzględnieniem rezultatów projektu FOODART”.

W wyjeździe uczestniczyło 26 osób, w tym drobni producenci żywności, przetwórcy, kwaterodawcy, doradcy i in. przedstawiciele sektora rolno-żywnościowego.

Wyjazd rozpoczął się od wizyty w gospodarstwie gościnnym “Bucefals”, funkcjonującym w branży cateringowej w oparciu o produkty domowe. Następnie udaliśmy się na spotkanie z menadżerem infrastruktury turystycznej w Piedzīvojumu Parks “Tarzāns” (wyciągi krzesełkowe, parki linowe, ściany wspinaczkowe i in.) w Sigulda. Pokazano nam, w jaki sposób w praktyce można wykorzystywać walory przyrodnicze (teren pagórkowaty) i historyczne regionu. Kolejnym punktem pierwszego dnia programu była wizyta w winiarni “Pīlādži”. Zaprezentowano nam tu metody produkcji, system sprzedaży i marketingu lokalnych napojów alkoholowych (produkt regionalny).

W drugim dniu w Sigulda miało miejsce spotkanie z zespołem projektu FOODART, zarządzanym przez oddział Łotewskiego Centrum Doradztwa i Szkoleń w Sigulda. Tutaj odbyły się wykłady (seminaria), które przybliżyły nam pracę łotewskich służb doradczych, z uwzględnieniem działań pod kątem produktu regionalnego, istotę, cele i działania projektu FOODART, a także inne ważne kwestie w tematyce działań projektowych i produktu regionalnego. Następnie udano się do obiektu turystycznego – restauracji “Rāmkalni”, partnera projektu FOODART. Miała miejsce pogadanka z kierownictwem obiektu i możliwość zapoznania się z miejscowymi produktami regionalnymi, serwowanymi w obiekcie. Następnie udano się do gospodarstwa „Priežkalni”, zajmującego się ekstensywną i drobnotowarową produkcją drobiu (m.in. lokalne rasy: kury, kaczki, gęsi) pod potrzeby miejscowych restauracji (mięso drobiowe jako produkt regionalny). W dalszej części wizyty udano się do obiektu turystycznego “Lejassilvēveri”, oferującego lokalne produkty turystyczne. Później uczestnicy wyjazdu zapoznali się z produktami regionalnymi masarni “Dimzas”. Była możliwość degustacji lokalnych wędlin i innych wyrobów mięsnych. W miejscowości Valmiera miało miejsce spotkanie w obiekcie turystycznym/restauracji “Rates varti”. Odbyły się tu dyskusje i pogadanki z kierownictwem obiektu, producentami produktów regionalnych z wykorzystaniem dyni (soki, przetwory i in.) i konopi (nasiona i in.). Ponadto miała miejsce dyskusja z przedstawicielem Agencji Planowania Rozwoju Regionu Vidzeme, szczególnie pod kątem rozwoju produktu klastrowego.

W trzecim dniu wizyty w Valmiera odbyło się spotkanie z menadżerem browaru produkującego regionalne piwo (jasne i ciemne) “Valmiermuizas”; rozmawiano nt. metody produkcji i systemu sprzedaży produktu. Następnie uczestnicy udali się do przedsiębiorstwa “Liela Muiža” słynącego z produkcji beczek, wykorzystywanych m. in. do przechowania produktów regionalnych (piwo, wino). Miał miejsce pokaz produkcji beczki. Końcowym punktem programu była wizyta w przedsiębiorstwie zielarskim “Sia Anatols”. Omówiono asortyment produktów zielarskich/ ziół, pozyskiwanych z regionu, metody ich produkcji i sprzedaży.

Oprócz interesujących wykładów (seminaria), pod okiem i opieką merytoryczną eksperta z Łotewskiego Centrum Doradztwa i Szkoleń p. Kristine Ragaine, uczestnikom przedstawione zostały przykłady i dobre praktyki funkcjonujące na Łotwie w zakresie produktu regionalnego. Uczestnicy zdobyli teoretyczną i praktyczną wiedzę, jak można wpływać na wzrost dochodów w przedsiębiorstwie/obiekcie/gospodarstwie, wykorzystując produkt regionalny, często włączany do oferty turystycznej regionów na Łotwie.

Ubezpieczonym uczestnikom zapewniono dojazd, wyżywienie, noclegi, materiały oraz tłumacza.

 

Tomasz Śnieciński