Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wyjazd studyjny do Województwa Opolskiego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wyjazd studyjny do Województwa Opolskiego


Print Friendly, PDF & Email

Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Podlaskiego wspólnie z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zrealizował w dniach 4–6 grudnia 2013 roku wyjazd studyjny do Województwa Opolskiego pt.: “Poznanie dobrych praktyk w zakresie odnowy wsi, w tym funkcjonowanie wiosek tematycznych i tworzenie sieci współpracy w województwie opolskim”.

W wyjeździe uczestniczyło 19 osób: liderzy społeczności wiejskiej, przedstawiciele NGOs, władz samorządowych i instytucji wspierających rozwój wsi, którzy przyjęli zaproszenie wystosowane przez Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Podlaskiego.

W trakcie wyjazdu uczestnicy odwiedzili 4 wsie uczestniczące w Programie Odnowy Wsi Opolskiej – laureatów konkursu “Piękna Wieś Opolska”. Były to: Kamień Śląski w gminie Gogolin – zdobywca pierwszego miejsca w kategorii „Najpiękniejsza Wieś XV-lecia Odnowy wsi Opolskiej (rok 2012); Karłowice gm. Popielów – laureat pierwszego miejsca w kategorii „Najpiękniejsza wieś” (rok 2013); Stare Siołkowice gm. Popielów – zdobywca pierwszego miejsca wspomnianego konkursu w roku 2010 i Kamionek gm. Gogolin – laureat trzeciego miejsca w roku 2009.

W trakcie odwiedzin uczestnicy zapoznali się z praktycznym funkcjonowaniem Programu Odnowy Wsi Opolskiej, powstałymi w ramach Programu obiektami użyteczności publicznej, oraz z efektami prowadzonych prac upiększających. Spotkali się z liderami miejscowych społeczności, gdzie mieli okazję usłyszeć jak radzą sobie w animacji życia wsi, jakie mają osiągnięcia i problemy.

Dodatkowo w dniu 5 grudnia grupa studyjna uczestniczyła w popołudniowej sesji “Spotkania Liderów Programu Odnowy Wsi Opolskiej” – konferencji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja odbywała się w zabytkowym Pałacu w Pawłowicach gm. Gorzów Śląski. W ramach spotkania uczestnicy wyjazdu wysłuchali prelekcji nt. „Nowe impulsy rozwojowe wdrażania Programu Odnowy Wsi” wygłoszonej przez Ryszarda Wilczyńskiego – Wojewodę Opolskiego, przysłuchali się prowadzonej na ten temat dyskusji oraz obejrzeli prezentację wykonanych przez naukowców i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie opracowań „Projektów przestrzennego zagospodarowania wsi uczestniczących w Konkursie”. Opracowania te zostały wręczone przedstawicielom wsi. Na zakończenie spotkali się z Członkiem Zarządu Województwa Opolskiego – Antonim Konopka i Z-cą Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mariolą Sachowicz. W swobodnej rozmowie przedstawiciele Władz Samorządowych dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi funkcjonowania Programu. Podkreślali iż podstawowym warunkiem sukcesu, który udało się im osiągnąć jest współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców, informowanie społeczności lokalnej, zaangażowanie mieszkańców w realizację projektów, współdziałanie z władzami gminy i zdolność do kooperacji z otoczeniem (instytucje, biznes). Wskazywali też na wiele podobieństw w społecznościach województwa opolskiego i podlaskiego. W komentarzach uczestników wyjazdu dominowało jednak stwierdzenie, że uwarunkowania mentalne, demograficzne i gospodarcze są mniej korzystne w naszym województwie i nie wszystkie przykłady dobrych rozwiązań można bezpośrednio zastosować w podlaskich gminach i wsiach.