Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wyjątkowe zwierzęta w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wyjątkowe zwierzęta w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

W najbliższy weekend na terenach Agroarena po raz trzeci zagości Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego, z którą jednocześnie odbędzie się XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym oraz II Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych.

Podczas VIII Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego 61 hodowców z różnych zakątków Polski zaprezentuje ok. 147 sztuk bydła mlecznego o doskonałym pokroju, wyselekcjonowanych z najlepszych stad w kraju.

Wśród bydła mięsnego ocenie zostanie poddanych 13 sztuk bydła ras limousine, hereford oraz charolaise w kategoriach krowy z cielętami oraz jałowice cielne. Hodowcy bydła mięsnego to wystawcy pochodzący z województwa podlaskiego oraz województw sąsiednich: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie.

Jak co roku 20 hodowców zaprezentuje 20 doskonale przygotowanych koni.

W trakcie wystawy zwierząt 74 sztuk owiec ras: polska owca nizinna, białogłowa owca mięsna, suffolk, kamieniecka, corridale, żelaźnieńska, wrzosówka zostanie zaprezentowanych przez 10 hodowców z województwa podlaskiego w celu wyłonienia najlepszych zwierząt.

Drób hodowlanych zostanie zaprezentowany przez 19 hodowców z województwa podlaskiego i z kraju.

W tym roku razem z VIII Ogólnopolską Wystawą Bydła Hodowlanego i XXI Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych, po raz drugi zostanie zorganizowana Ogólnopolska Wystawa Królików Rasowych, w której udział swój zgłosiło 60 hodowców królików z całego kraju. Na wystawie ocenie komisji zwierząt zostanie poddanych ok. 500 sztuk królików rasowych.

Oprócz wymienionych zwierząt będzie możliwość zobaczenia szynszyli hodowlanych oraz drobiu ozdobnego.

Oliwia Pawłowska