Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wspomnienie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wspomnienie


Print Friendly, PDF & Email

Ze smutkiem pożegnaliśmy naszą Koleżankę Wiesławę Żero

ŚP. Wiesława Żero poświęciła swoje życie zawodowe sprawom ściśle związanym rolnictwem. Była długoletnią pracownicą Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach. Po 40 latach nieprzerwanej pracy początkowo jako instruktor rolny, następnie doradca rolny a ostatnio zajmowała się sprawami metodyki doradztwa i szkoleń- w 2019 roku stała się emerytką. Od 1979 roku, tuż po ukończeniu Technikum Rolniczego w Ostrożanach, rozpoczęła start pracowniczy. Podczas wieloletniej pracy na różnych stanowiskach, zawsze związanych ze sferami rolniczymi, ukazywała się osobą zaangażowaną, kompetentną, solidną, dociekliwą, posiadającą aprobatę współpracowników i przełożonych, cieszącą się ufnością interesantów, umiejącą znaleźć i poświęcić czas na wyjaśnianie, rozwiązywanie pojawiających się coraz to nowszych problemów wkraczających do rolnictwa. Szczerze wspierała także osoby wkraczające w nasz trudny i wymagający zawód. Wykonywała codzienną, terenową służbę wśród producentów rolnych. To także dzięki Jej niestrudzonym wysiłkom powstała duża liczba sukcesów rozwojowych na niwie unowocześniania gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych. Pozostają niezatarte ślady wkładu Jej pracy i dokonań. Za uzyskiwane osiągnięcia na przestrzeni kilkudziesięciu lat otrzymała odznaczenie resortowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- zasłużona rolnictwu oraz uhonorowana została przez Prezydenta Polski złotym medalem za długoletnią służbę. Niestety przegrała ostatnie najważniejsze zadanie- walkę z chorobą.
Droga Wiesiu pozostajesz w naszej pamięci!

Anna Szeryńska