Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wspomnienie o śp. ks. bp. Stanisławie Stefanku – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wspomnienie o śp. ks. bp. Stanisławie Stefanku


Print Friendly, PDF & Email

 

17 stycznia 2020 roku, po ciężkiej chorobie, zmarł ksiądz biskup Stanisław Stefanek, biskup senior diecezji łomżyńskiej. Miał niespełna 84 lata.
Śp. Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 r. w Majdanie Sobieszczańskim. Wyświęcony został na kapłana w Towarzystwie Chrystusowym w czerwcu 1959 r. w Poznaniu. Sakrę biskupią przyjął w sierpniu 1980 r. w katedrze szczecińskiej z rąk biskupa szczecińsko-kamieńskiego Kazimierza Majdańskiego. Ksiądz Biskup Stanisław jako zawołanie biskupie obrał słowa: „In omnibus Christus” („We wszystkim Chrystus”). Szczególnym miejscem realizacji tego zawołania była Jego posługa na rzecz małżeństw i rodzin. W październiku 1996 r. został mianowany biskupem łomżyńskim. Podejmował wiele inicjatyw. Jedną z nich było powołanie do istnienia Diecezjalnego Radia Nadzieja.
W listopadzie 2011 r. zakończył posługę pasterską jako Biskup Diecezjalny i przeszedł na emeryturę. Jako Biskup Senior nie zaprzestał posługi sakramentalnej, ale w dalszym ciągu aktywnie podejmował działania duszpasterskie, zwłaszcza na rzecz rodzin, głosił katechezy i konferencje. Zachwycał oczytaniem, wiedzą historyczną, optymistycznym podejściem do życia, pokorą i realnym spojrzeniem na rzeczywistość.
Śp. Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek niejednokrotnie odwiedzał Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Uczestniczył w Mszach Świętych, które odprawiane były podczas Wystaw Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. Zawsze doceniał pracę rolników, ich trud oraz przywiązanie do ziemi i tradycji ojców. Wiele słów kierował do doradców i instytucji obsługujących rolnictwo – w ich intencji modlił się podczas spotkań w Szepietowie. W ubiegłym roku skierował do rolników i wszystkich wspierających rolnictwo ostanie słowa: „Niezwykle wymowna jest ta Święta Liturgia w scenerii codziennej pracy, zwłaszcza pracy rolnika, a także tych osób, które bezpośrednio obsługują potrzeby przetwórstwa i handlu płodami ziemi. Dlaczego sceneria ta jest wyjątkowa? Bo jest tu spotkanie całego Bożego planu. To Pan Bóg dał ziemię i kazał uprawiać. Dał rodzinę, polecił rodzić dzieci, zasiedlać tereny i polecił uwielbiać imię Boga”.


Jego Ekscelencjo, nie spotkamy się już w Szepietowie, ale wierni słowom, które do nas kierowałeś każdego roku, podczas największego święta podlaskich rolników jakim jest Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym będziemy modlić się za tych, dla których rolnictwo jest zawodem, źródłem utrzymania, życiową pasją i spełnianiem Bożego planu.
Dziękujemy za wieloletnią obecność wśród nas.

Anna Fatyga
Redaktor Naczelna