Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

„Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” – zaproszenie do udziału w webinarium – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

„Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” – zaproszenie do udziału w webinarium


Print Friendly, PDF & Email

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, podjęło inicjatywę dotyczącą tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. wody (LPW) – czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym. W województwie podlaskim w 2021 roku LPW mają powstać w powiecie augustowskim, bielskim, kolneńskim, monieckim, siemiatyckim, suwalskim, wysokomazowieckim i zambrowskim.

Od dłuższego czasu obserwujemy w Polsce pogłębianie się kryzysu związanego z dostępem do wody. Susza w rolnictwie i na obszarach wiejskich to temat poruszany przez media każdego dnia. Aby oszczędzać wodę należy podjąć działania edukacyjne, informacyjne, a następnie wypracować odpowiednie rozwiązania. Woda jest dobrem wspólnym, a realizacja operacji ma na celu przeanalizowanie potrzeb wodnych na danym terenie, zebranie pomysłów na innowacyjne działania w zakresie gospodarki wodą i opracowanie raportów, które będą służyły wypracowaniu wytycznych do powołania LPW w każdym powiecie w woj. podlaskim.

Celem operacji „Wsparcie dla tworzenia Lokalnych partnerstw ds. Wody” jest stworzenie pierwszej w Polsce sieci pomiędzy wszystkimi kluczowymi  Partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich wybranych powiatów województwa podlaskiego. Przedstawiciele nauki opracują zasady powstawania LPW, wesprą szkolenia oraz opracują raport końcowy z działań grupy pilotażowej ze wskazaniem innowacyjnych rozwiązań pozwalających na racjonalną gospodarkę wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Program spotkania:

1230 – 1245 Otwarcie spotkania – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie –  Wojciech Mojkowski

1245 – 1300 Lokalne Partnerstwo ds. Wody w powiecie grajewskim – uwagi i wnioski z programu pilotażowego  – koordynator ds. LPW, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie – Łukasz Mioduszewski

1300 – 1445 Wykład nt. „LPW szansą na aktualne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie” – dr hab. Mateusz  Grygoruk, prof. SGGW

1445 – 1515 Dyskusja i zakończenie spotkania.

Osobą do kontaktu z ramienia Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w przedmiotowej sprawie jest Łukasz Mioduszewski – tel. 86 2758916, 502477912 e-mail: lmioduszewski@odr-szepietowo.pl. Osoby zainteresowane uczestnictwem w webinarium zachęcamy do kontaktu.

Anna Kostro