Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

„Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w województwie podlaskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

„Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody” w województwie podlaskim


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 30 marca 2021 r. spotkaniem on-line rozpoczął II etap tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie podlaskim w ramach operacji „Wsparcie dla Lokalnych Partnerstw ds. Wody”.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji samorządowych, izb rolniczych, spółek wodnych, rolnicy, doradcy oraz inni zainteresowani gospodarowaniem wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich z powiatu augustowskiego, bielskiego, kolneńskiego, monieckiego, siemiatyckiego, suwalskiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z ideą tworzenia LPW, przedstawienie aktualnych problemów z gospodarowaniem wodą w rolnictwie oraz zachęcenie do uczestnictwa w Partnerstwach.

Wojciech Mojkowski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie otworzył spotkanie i przywitał interesariuszy. Podkreślił jak ważna jest woda w dobie coraz częściej występujących okresach suszy.

Łukasz Mioduszewski koordynator LPW przedstawił idę tworzenia LPW oraz wnioski, które udało się wypracować podczas spotkań pilotażowych Lokalnego Partnerstwa ds. Wody w powiecie grajewskim.

 Dr hab. Mateusz Grygoruk, prof. SGGW z Katedry Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej Szkoły Główniej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przeprowadził wykład pt. „LPW, szansą na aktualne problemy gospodarowania wodą w rolnictwie” w zakresie:

– Kontekst wód i rolnictwa – odejdźmy od koryta,

– Problemy gospodarowania wodą w rolnictwie,

– Zmiany klimatu, a działalność człowieka,

– Regulacja rzek, prace utrzymaniowe i inwestycyjne: stan i propozycje działań,

– Województwo Podlaskie – szanse i zagrożenia,

– Lokalne Partnerstwa ds. Wody.

Elementem kończącym spotkanie była dyskusja uczestników na temat współpracy oraz udziału w kolejnych spotkaniach w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

 

Łukasz Mioduszewski

Anna Kostro