Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wpis do rejestru BDO – nowy obowiązek dla rolników powyżej 75 ha użytków rolnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wpis do rejestru BDO – nowy obowiązek dla rolników powyżej 75 ha użytków rolnych


Print Friendly, PDF & Email

W wyniku nowelizacji z dnia 4 lipca 2019 r. ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403) wprowadzono zmiany m.in. w funkcjonowaniu Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, potocznie zwanej Bazą Danych Odpadowych (BDO).

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach każdy wytwórca odpadów, w tym również rolnik, podlega obowiązkowi uzyskania wpisu do rejestru BDO (wniosek składamy do urzędu marszałkowskiego) i jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prowadzenie ww. ewidencji odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Brak wniosku o wpis do rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym grozi karą aresztu lub grzywny.

Późniejsze doprecyzowanie przepisów o BDO przez Ministerstwo Środowiska  zwolniło z powyższych obowiązków wyłącznie rolników którzy gospodarują  na powierzchni poniżej 75 ha.

Paweł Buchowski

PZDR Suwałki