Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wiedza rolnicza zawsze w cenie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wiedza rolnicza zawsze w cenie


Print Friendly, PDF & Email

Gościnne podwoje Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce zgromadziły w dniach 22 i 23 kwietnia młodzież ponadgimnazjalną ze szkół rolniczych z województwa podlaskiego, części mazowieckiego oraz lubelskiego. Odbyła się już XL Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Olimpiada, to swego rodzaju współzawodnictwo z zakresu szeroko pojętej wiedzy rolniczej, zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Realizując zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzież może wzbogacić swoje przygotowanie zawodowe, a jednocześnie dzięki pogłębieniu wiedzy i umiejętności przyczynić się do stałego unowocześniania i rozwoju polskiego rolnictwa.

W tym roku, na prośbę organizatorów Olimpiady, pracownicy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wsparli merytorycznie szeregi jurorów oceniając uczniów podczas testów pisemnych i zadań praktycznych.

W sobotę, podczas ogłoszenia wyników Olimipady, Grzegorz Mikołajczyk dyrektor PODR w Szepietowie, uhonorował laureatów z każdego z siedmiu bloków tematycznych.

Zwycięzcy Olimpiady w poszczególnych kategoriach:

 • Mechanizacja rolnictwa – Daniel Dadana
 • Produkcja roślinna – Maciej Kazimierz Slósarz
 • Produkcja zwierzęca – Adam Kamil Porzeziński
 • Agrobiznes – Gregor Thibor Notter
 • Technologia żywności – Adrian Piątek
 • Architektura krajobrazu – Laura Chudecka
 • Gastronomia – Beata Ścięgaj

Oprócz nagród, Komitet Główny olimpiady przyznaje tytuł laureata, co przekłada się na ułatwienia w przyjęciu na wybrane kierunki studiów w uczelniach rolniczych, gdyż przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działający w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Środowiska.

Współorganizatorami są uczelnie rolnicze:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

olimpiada23042016 1

olimpiada23042016 3

olimpiada23042016 2

olimpiada23042016 4

olimpiada23042016 8

olimpiada23042016 5

olimpiada23042016

olimpiada23042016 6

olimpiada23042016 9

olimpiada23042016 7

 

Joanna Czarkowska

fot. J. Czarkowska i ZSCKR w Rudce