Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

„Wiadomości Rolnicze” wśród najlepszych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

„Wiadomości Rolnicze” wśród najlepszych


Print Friendly, PDF & Email

Kolejny raz „Wiadomości Rolnicze” znalazły się w czołówce najlepszych wydawnictw ośrodków doradztwa rolniczego w kraju. Zdobyliśmy drugie miejsce w konkursie na „Najlepsze czasopismo periodyczne 2015 roku”.

Do konkursu zgłosiło się 16 ośrodków.

Przyznano następujące nagrody:

I miejsce:

  • „Aktualności Rolnicze” Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Dwa równorzędne II miejsca:

  • „Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
  • „Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Dwa równorzędne III miejsca:

  • „Wieś Kujawsko – Pomorska” Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
  • „Twój Doradca Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Wyróżnienia:

  • „Bieżące Informacje” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
  • „Poradnik Gospodarski” Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
  • „Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

W kategorii „Najlepsza publikacja tematyczna” nagrodę przyznano wydawnictwu pt.: „Zagrody edukacyjne na Dolnym Śląsku” wydanego przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 18 października 2105 w Oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

2AF 2

Członkowie komisji oceniającej czasopisma wydawane przez ośrodki doradztwa rolniczego zauważyli coraz wyższą, jakość merytoryczną i edytorską pism

2AF 1

Nagrodę za zdobycie drugiego miejsca odbiera Anna Fatyga, redaktor naczelna „Wiadomości Rolniczych”

3AF

W tym roku komisja przyznała dwa równoległe drugie miejsca

4AF

Pamiątkowe zdjęcie członków komisji i uczestników konkursu na „Najlepsze czasopismo periodyczne 2015 roku” 5AF

Nagroda za zdobycie drugiego miejsca 

Anna Fatyga

Redaktor naczelna „Wiadomości Rolnicze”