Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Reklama – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Reklama


Kalendarz wydarzeń

Marzec 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Print Friendly, PDF & Email

Reklama w Wiadomościach Rolniczych

tel. 86 275 89 06

fax 86 275 89 20

e-mail reklama.wr@odr-szepietowo.pl

Ceny reklam i ogłoszeń w 2021 roku

Rodzaj reklamy
Strona A-4
Cena brutto
Cena netto
Strony kolorowe na okładce (drukowane na kredzie 130 g)
II strona okładki WR
1,00
1845,00
1500,00
III strona okładki WR
1,00
1599,00
1300,00
IV strona okładki WR
1,00
2952,00
2400,00
IV strona okładki WR
1/2 strony
1476,00
1200,00
IV strona okładki WR
1/4 strony
738,00
600,00
Strony kolorowe redakcyjne (drukowane na kredzie matowej 80 g)
reklama kolorowa
1,00
1230,00
1000,00
1/2 strony
676,50
550,00
1/4 strony
344,40
280,00
1/3 strony
430,50
350,00
artykuł sponsorowany
1,00
1107,00
900,00
ogłoszenia w ramce 1 moduł*
1/12
123,00
100,00
ogłoszenia drobne
słowo
1,84
1,50

* można zamówić 2, 3, 4 moduły (6 modułów = 1/2 strony)

Ogłoszenia drobne od rolników zamieszczamy bezpłatnie

Do pobrania
Formularz zlecenia reklamy
Moduły reklamowe

Warunki zamieszczania ogłoszeń i reklam

Redakcja Wiadomości Rolniczych przyjmuje do druku ogłoszenia i reklamy o tematyce zgodnej z programem pisma.

Przyjmowanie ogłoszeń i reklam

Tekst ogłoszenia, reklamy należy dostarczyć do redakcji na 4 tygodnie przed ukazaniem się pisma zawierającego ogłoszenie: np. do 25 kwietnia reklamę do nr 6/2021.

Ogłoszenia i reklamy przyjmujemy po przesłaniu zamówienia mailem pod adres reklama.wr@odr-szepietowo.pl lub faksem na numer 86 275 89 20.

Wpłaty za reklamy należy dokonać przelewem na konto Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
62 1130 10590017 3415 5620 0003 lub bezpośrednio w kasie PODR w Szepietowie.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam.