Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wiadomości Rolnicze nr 2/2014 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wiadomości Rolnicze nr 2/2014


Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021

pon wt śr czw pt sob nie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Print Friendly, PDF & Email

wr 2 2014 oklZ województwa
Poznań i Szepietowo razem
Technik rybactwa śródlądowego – nabór w roku szkolnym 2014/2015
Fundusze i programy
Czas na staż w Niemczech…
Fundusze unijne szansą na rozwój!

Przyjazne rolnictwo
Czy najlepszy rolnik będzie Polakiem?
Biogazownie rolnicze w gospodarstwach rolnych
Zwalczanie chwastów w zbożach
Zaprawy, wyciągi, odwary i gnojówki roślinne stosowane w ogrodach przydomowych oraz rolnictwie ekologicznym
Program gospodarki niskoemisyjnej na terenach wiejskich

Ekonomika
Zobowiązania i następstwa wynikające z pomocy finansowej uzyskanej przez rolników w ramach kredytów preferencyjnych
Podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej

Technologia produkcji
Integrowana ochrona roślin przed szkodnikami – część druga
Wkrótce ruszą szkodniki
RSM w rolnictwie
Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa skreślona z listy organizmów kwarantannowych
Bakterioza pierścieniowa ziemniaka (Cms)
W trosce o pszczoły – rady dla pszczelarzy
Plonowanie pszenżyta jarego PDO w doświadczeniach polowych
Plonowanie owsa PDO w doświadczeniach polowych
Omacnica prosowianka – groźny szkodnik kukurydzy
Pierwszy przypadek ASF w Polsce
Wirus ASF nie jest groźny dla człowieka
Usytuowanie budowli rolniczych w gospodarstwie
Ciąg dalszy problemów obór uwiązowych

U sąsiada
W Boczkach z sadzeniaka
też można żyć

W domu i ogrodzie
Nowalijki
Przycinamy drzewa w sadach