Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wiadomości Rolnicze nr 1/2019 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Wiadomości Rolnicze nr 1/2019

W numerze m.in.:

Z WOJEWÓDZTWA

Nagrody dla „Wiadomości Rolniczych”

Spacerkiem po wystawie

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa w żywieniu bydła mlecznego

Forum rolnictwa ekologicznego

Dzień grecki w Czyżewie

Masło z Hajnówki jest na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dom na Starym Gościńcu TISZYNA wyróżniony w konkursie „Kwatery na medal”

FUNDUSZE I PROGRAMY

Dofinansowanie do inwestycji zabezpieczających wody przed azotanami

Chcesz założyć Koło Gospodyń Wiejskich?

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Zerwać podeszwę płużną

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Przyzagrodowy chów drobiu powraca do łask

Pojemność silosów poziomych przejazdowych

Subkliniczna kwasica żwacza

Czy zadaszenie pryzmy obornikowej będzie obowiązkowe?

Koniunktura na rynku mleka w 2019 r.

PRZYJAZNE ROLNICTWO

Ochrona wód przed azotanami pochodzenia rolniczego – nowe regulacje prawne

Szczegóły pakietu „Ochrona gleb
i wód”

Dlaczego mamy program azotanowy?

Dokarmiać, czy nie dokarmiać?

EKONOMIKA

Bądź mądry przed szkodą

Czas na porządki w dokumentacji

Zwrot podatku akcyzowego

KRUS a prowadzenie działalności pozarolniczej

Czy wiesz gdzie szukać danych statystycznych z zakresu rolnictwa?

Nowe kwoty decydujące o zmniejszeniu emerytury

Ustawa o oddłużaniu gospodarstw
rolnych

U SĄSIADA

Biebrzańskie bagna wciągają – dosłownie i w przenośni

W DOMU I OGRODZIE

Co wiemy o agawie?

Małe co nieco na karnawałowe
przyjęcia

Róże karnawałowe

Góra lodowa