Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wiadomości Rolnicze nr 3/2020 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Print Friendly, PDF & Email

Wiadomości Rolnicze nr 3/2020
W numerze m.in.:

Z WOJEWÓDZTWA
Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin 2020
Platforma Żywnościowa
Bezpłatne szkolenia z przetwórstwa surowców rolnych
FUNDUSZE, PROGRAMY
Realizacja działań wdrażania PROW
2014-2020 wchodzi w decydującą fazę
Nawet 250 tys. zł na rozpoczęcie działalności pozarolniczej
TECHNOLOGIA PRODUKCJI
Odmiany zalecane do uprawy
w 2020 roku w województwie
podlaskim
Biostymulatory – może jednak warto
je stosować?
Plonowanie odmian jęczmienia
jarego
Progi ekonomicznej szkodliwości agrofagów żyta
Plonowanie odmian pszenżyta jarego
Plonowanie odmian owsa
Porównanie plonowania nowych
odmian soi
Jak przeprowadzić samodzielną
kontrolę stanu technicznego
opryskiwacza polowego?
Metody odchowu cieląt
PRZYJAZNE ROLNICTWO
Zastosowanie ziół w paszach gospodarskich
Nie taki wróbel szary, jak go malują
PRAWO
Ochrona zwierząt gospodarskich
EKONOMIKA
Zmiany w prawie budowlanym
Obowiązkowe ubezpieczenia
gospodarstw rolnych
„Czarno na białym” – o białej liście podatników VAT
Poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych
Spisy Powszechne
W DOMU I OGRODZIE
Pięciornik krzewiasty
– roślina do mojego ogrodu
Co to jest okra?
Wianki wielkanocne
Jak zdrowo żyć?
Ciasto na każdą okazję
Makaroniki
Wiersze są ze mną od zawsze