Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Wdrażanie innowacji rolniczych w województwie podlaskim – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Wdrażanie innowacji rolniczych w województwie podlaskim


Print Friendly, PDF & Email

Przedstawiciele świata nauki, doradcy, rolnicy i przedsiębiorcy dyskutowali o możliwościach wdrażania innowacji rolniczych w województwie podlaskim na spotkaniu organizacyjnym, które odbyło się 26 listopada w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Aby sprostać przyszłym wyzwaniom, rolnicy, przemysł spożywczy i bioprzemysł muszą zdobywać nową wiedzę, którą można stosować w praktyce. W jaki sposób zwiększyć konkurencyjność w coraz trudniejszych warunkach gospodarczych i jednocześnie zapewnić wykorzystanie zasobów w sposób zrównoważony? Jak można przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego? W jaki sposób można wspierać społeczności wiejskie w dywersywfikacji ich działalności gospodarczej? W znalezieniu odpowiedzi na te pytania mogą pomóc badania naukowe i innowacje.

SIR 1.SIR 2

O zadaniach i zasadach funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich mówił Tomasz Śnieciński z PODR w Szepietowie.

– Polskie rolnictwo jest innowacyjne na obecnym etapie, ale jest jeszcze dużo obszarów, aby coś zmienić – powiedział podczas spotkania dr Aleksander Kiryluk z Politechniki Białostockiej. Przedstawił przykłady dobrych praktyk w produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz produkty regionalne jako elementy innowacji. Wskazał kierunki innowacji na obszarach wiejskich m.in. na różnorodność biologiczną, ochronę siedlisk, zmianę klimatu, energie z biomasy, zarządzanie zasobami środowiska, poprawę efektywności ekonomicznej

SIR 3

Uczestnicy spotkania przedstawili propozycje współpracy pomiędzy instytucjami, które reprezentują a praktykami.

Chęć współpracy w ramach SIR wyraził m.in. Piotr Czarnota z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, Tadeusz Dworakowski z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach , Krzysztof Heller z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Andrzej Lenart ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wojciech Nowacki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB Oddział w Jadwisinie oraz Jarosław Wojciechowski z Instytutu Weterynarii w Puławach.

Jak zainteresować potencjalnych partnerów współpracą we wdrażaniu innowacji rolniczych w województwie podlaskim mówił Michał Skarzyński z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Podał przykłady projektów partnerskich z uwzględnieniem specyfiki obszarów wiejskich.

Andrzej Remisiewicz właściciel firmy Trans-Rol z Kruszewa-Wypych podkreślił potrzebę współpracy świata nauki z producentami i przedsiębiorcami, którzy chętnie włączą się w proces rozwoju rolnictwa północno-wschodniej Polski.

Anna Fatyga

SIR 4

SIR 5

SIR 6

SIR 7

SIR 8

SIR 9

SIR 10