Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Warsztaty z programu azotanowego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Warsztaty z programu azotanowego


Print Friendly, PDF & Email

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego rozpoczyna cykl szkoleń dla rolników i mieszkańców wsi z województwa podlaskiego. Szkolenia dla rolników stanowią część projektu “Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem szkoleń jest podniesienie świadomości rolników na temat problemu zanieczyszczenia wód, obowiązujących regulacji prawnych i wymogów organów kontrolujących. Podczas prowadzonych zajęć rolnicy będą mieli szansę zapoznać się z problematyką budowli służących do przechowywania nawozów naturalnych oraz poznać praktyczne aspekty działań wdrożeniowych (przygotowanie planów nawozowych, bilansowanie azotu w gospodarstwie, obliczanie średniorocznego stanu zwierząt i dużych jednostek przeliczeniowych, obliczanie powierzchni płyty obornikowych i pojemności zbiorników na gnojowice). Szkolenia będą prowadzone przez wcześniej wyszkolonych doradców, z wykorzystaniem przygotowanych w ramach projektu materiałów edukacyjnych. Zajęcia mają na celu pokazanie praktycznych aspektów wdrażania programu z uwzględnieniem specyfiki regionu, tj. specyficznych kierunków, produkcji rolnej, rzeźby terenu i występowania wód, jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Data Powiat Miejsce Godzina Osoba do kontaktu Nr telefonu
03.10.2019 powiat wysokomazowiecki Biuro PZDR, ul Białostocka 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie Grażyna Gnatowska 86 275 20 70,              506 663 246
04.10.2019 powiat zambrowski Starostwo Powiatowe ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów Agnieszka Wołosiewicz 86 271 24 35
07.10.2019 powiat siemiatycki Biuro PZDR ul. Pałacowa 12, 17-300 Siemiatycze Paweł Szostak 85 655 64 54
15.10.2019 powiat suwalski Świetlica Gminna ul.Wierzbołowska 3, 16-407 Suwałki Jarosław Winskiewicz 87 566 47 45
17.10.2019 powiat sokólski Sokólski Ośrodek Kultury ul.Grodzieńska 1, 16-100  Sokółka Marta Cilulko 85 711 21 96
30.10.2019 powiat grajewski Biuro PZDR ul. Elewatorska 10 19-200 Grajewo Stanisław Samełko 86 272 39 61
05.11.2019 powiat łomżyński ARiMR pok.107 ul. Nowa 2, 18-400 Łomża Dariusz Karwowski 86 218 37 22
07.11.2019 powiat biołostocki Remiza Strażacka ul. Choroszczańska 4, 16-080 Tykocin Małgorzata Tenderenda 85 740 20 54
20.11.2019 powiat kolneński Urząd Gminy ul.Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo Jan Budny 86 278 27 78
03.02.2020 powiat moniecki Urząd Gminy Jaświły 7, 19-124 Jaświły Luiza Giełczyńska -Wierzba  85 716 23 01
03.02.2020 powiat augustowski PZDR Augustów ul. Obrońców Westerplatte 8, 16-300 Augustów Grażyna Janicka 87 643 38 60
10.02.2020 powiat hajnowski Zajazd Wrota Lasu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,17 – 200 Hajnówka Ryszard Woś 85 682 20 10