Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Warsztaty w ekologicznych gospodarstwach zielarskich – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Warsztaty w ekologicznych gospodarstwach zielarskich


Print Friendly, PDF & Email

26 lipca 2016 roku odbyły się warsztaty w ekologicznych gospodarstwach specjalizujących się w uprawie ziół pn. „Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w ekologicznej produkcji”, zorganizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. 

logotypy SIR

Uczestnikami byli rolnicy prowadzący gospodarstwa metodami ekologicznymi, osoby zainteresowane ekologiczną produkcją oraz doradcy rolniczy. Koszty związane z przedsięwzięciem finansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia była wymiana dobrych praktyk, transfer wiedzy i innowacji w zakresie ekologicznej produkcji, wdrażanie dobrych rozwiązań w ekologicznych gospodarstwach rolnych oraz zawężenie współpracy pomiędzy naukowcami, doradcami i producentami żywności ekologicznej. Tematem przewodnim były zioła. Warsztaty odbyły się w Nowokorninie w ekologicznym gospodarstwie zielarskim Aliny i Mirosława Romaniuk oraz w „Ziołowym Zakątku” w Korycinach u Mirosława Angielczyka. 

Wykładowcami byli prof. dr hab. Zenon Węglarz oraz dr Katarzyna Bączek z Katedry Roślin warzywnych i leczniczych SGGW w Warszawie oraz dr Mirosław Angielczyk założyciel i właściciel „Ziołowego Zakątka”. Podczas wykładów omówiona została technologia uprawy poszczególnych gatunków ziół, możliwości uprawy ziół w województwie podlaskim ze szczególnym uwzględnieniem ekologicznego systemu produkcji oraz zaprezentowane zostały najnowsze badania naukowe prowadzone w zakresie roślin zielarskich

Warsztaty były okazją do nawiązania współpracy, zdobycia wiedzy, umiejętności oraz wymiany doświadczeń. 

Gabriela Włostowska