Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

W poszukiwaniu fitterów… – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

W poszukiwaniu fitterów…


Print Friendly, PDF & Email

VI Podlaska Szkoła Młodych Hodowców dobiegła końca. Cztery dni nauki i pracy ze zwierzętami w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie kończą się dziś na ringu. Młodzież w wieku od 13 do 25 roku życia miała  możliwość nauczenia się prawidłowego przygotowania zwierząt oraz profesjonalnego pokazania ich na wystawie. Cykl nauki obejmował zwłaszcza: mycie, strzyżenie, żywienie, podstawy budowy zwierząt, prowadzenie zwierząt oraz wiele innych ważnych elementów sztuki fitterskiej.

Szkoleniowcami tegorocznej edycji byli: Elio Noci z Włoch, Mieczysław Kopiczko – PFHBiPM, Anna Strzyżewska – PFHBiPM oraz Bogdan Godlewski – SHIUZ Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Nauczyciele zadbali o to by praca ze zwierzętami jak to zwykle bywa, była miła i przyjemna. Chętnie odpowiadali na pytania młodzieży oraz zwracali uwagę na ważne elementy pracy ze zwierzętami. Nauka miała swój finał na ringu oceniono wszystkie umiejętności uczestników i wybrano najlepszych.

Pokaz konkursowy wyłonił zwycięzców: w kategorii junior wygrała Joanna Kurzyna.

W kategorii senior najlepszy był Paweł Juszczyk natomiast najlepszym strzyżącym został Paweł Wierzbicki.

Najlepszym spośród najlepszych została Joanna Kurzyna.

Najlepsi fitterzy Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców zostali nagrodzeni, między innymi, możliwością uczestniczenia w Europejskiej Szkole Młodych Hodowców w Battice w Belgii, wyjazd został ufundowany przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Po emocjach związanych z wyborem najlepszych absolwentów Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców miała miejsce jeszcze jedna uroczystość. Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Wojciech Mojkowski, Zastępca Dyrektora PODR Szepietowo Tadeusz Markowski i Wiceprezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Krzysztof Banach złożyli podziękowania Katarzynie Piszczatowskiej inicjatorce oraz wieloletniej organizatorce tego przedsięwzięcia za wielkie zaangażowanie w rozwój Podlaskiej Szkoły Młodych Hodowców.

Sylwia Sikorska

zdjęcia: K. Kuteszko