Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

W najbliższy weekend spotkajmy się na polach doświadczalnych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

W najbliższy weekend spotkajmy się na polach doświadczalnych


Print Friendly, PDF & Email

Podczas tegorocznej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rol- niczym, które odbędą się 28 i 29 czerwca 2014 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, oprócz wielu atrakcji, będzie można zwiedzić pola doświadczalne Ośrodka. W tym sezonie znajdziecie wiele ciekawych doświadczeń z dziedziny nawożenia, m.in. zróżnicowane nawożenie azotowe w jęczmieniu ozimym, a także w rzepaku ozimym, doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, doświadczenia z zastosowaniem rożnych preparatów chemicznych.

Na obecnym etapie rozwoju zbóż ozimych bardzo dobrze widoczne są różnice w porażeniu przez choroby grzybowe poszczególnych odmian. Ponadto obecni na polach doświadczalnych pracownicy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie pomogą państwu w rozpoznawaniu chorób, szkodników i chwastów, które można znaleźć na poletkach kontrolnych, gdzie nie była prowadzona ochrona chemiczna.

W tym sezonie wysianych jest ponad 250 odmian spośród takich gatunków jak: zboża ozime, zboża jare, rośliny bobowate, rzepak ozimy, mieszanki traw z roślinami motylkowatymi i kukurydza. Wśród odmian znajdują się odmiany przewódkowe, hybrydowe, mieszańcowe i tradycyjne. Na polu demonstracyjnym będzie prowadzony pokaz pracy maszyn z udziałem takich urządzeń jak pługi, agregaty do uprawy gleby, zestawy uprawowo siewne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zwiedzania doświadczeń poletkowych i łanowych na polach doświadczalnych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, gdzie czekają na państwa doradcy PODR w Szepietowie oraz przedstawiciele firm chemicznych, nawozowych, nasiennych.

Michał Godlewski