Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Dobra orka – dobre plony – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Dobra orka – dobre plony


Print Friendly, PDF & Email

Rozpoczęły się już przygotowania logistyczne i organizacyjne do przeprowadzenia VII Konkursu Orki Pługami Tradycyjnymi, którego finał odbędzie się 14 września 2014 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Głównym celem konkursu jest popularyzacja dobrze wykonanego zabiegu uprawowego jakim jest orka.

Konkurs zostanie rozegrany w dwóch etapach: rejonowym i wojewódzkim.

Eliminacje rejonowe rozgrywane będą w:

w Dowspudzie – 10 września 2014 r. o godz. 900, na polach Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Ludwika Michała Paca. Uczestnikami będą rolnicy z powiatów: augustowskiego, białostockiego, grajewskiego, monieckiego, sejneńskiego, sokólskiego i suwalskiego;

w Czartajewie – 11 września 2014  r. o godz. 900, na polach Zespołu Szkół w Czartajewie. Uczestnikami będą rolnicy z powiatów: bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego.

Eliminacje rejonowe wyłonią sześciu najlepszych oraczy (po 3 z każdego rejonu). Wezmą oni udział w finale wojewódzkim, który zostanie rozegrany 14 września 2014 roku w godz. 800-1300 na polach doświadczalnych PODR w Szepietowie.

W konkursie na etapie rejonowym startować mogą chętni rolnicy bez ograniczeń wiekowych, posiadający prawo jazdy kat. T lub innej kategorii uprawniające do kierowania ciągnikiem rolniczym. Zgłoszenie do udziału w „VII Konkursie Orki” należy składać w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Każdy PZDR typuje jednego przedstawiciela, który nie brał dotychczas udziału w konkursie.

Koordynacją prac związanych z organizacją i przeprowadzeniem eliminacji rejonowych zajmują się:

w Dowspudzie – kierownik PZDR w Suwałkach,

w Czartajewie – kierownik PZDR w Siemiatyczach.

Koordynacją prac nad całością konkursu orki (na szczeblu rejonowym i wojewódzkim) zajmuje się Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa, Sekcja roślinna PODR w Szepietowie.

Konkurs orki zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem dostępnym w PODR w Szepietowie i we wszystkich Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.

Sprzęt w postaci 2 zestawów (2 ciągniki +2 pługi) zabezpieczają firmy: „Agro-Rolnik” Śniadowo i „Kongskilde”.

 

„VII Wojewódzki Konkurs Orki Pługami Tradycyjnymi – 2014” jest finansowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim ze środków pochodzących z Pomocy Technicznej PROW na lata 2007-2013 w ramach „Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat”. Instytucją Zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007-2013 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Eugeniusz Stefaniak