Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

VI Powiatowa Wystawa Koni Zimnokrwistych w Dowspudzie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

VI Powiatowa Wystawa Koni Zimnokrwistych w Dowspudzie


Print Friendly, PDF & Email

W niedzielę 1 września odbyły się Dożynki Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie koło Raczek. Na stoiskach wystawcy prezentowali rękodzieło, regionalne jadło oraz maszyny i urządzenia rolnicze. Nie zabrakło również stoiska zorganizowanego przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Suwałkach. Podczas dożynek odbyła się również VI Powiatowa Wystawa Koni Zimnokrwistych.

W wystawie uczestniczyły i były oceniane źrebięta pod matkami, klaczki roczne i dwuletnie oraz ogierki roczne i dwuletnie spełniające rodowodowe warunki wpisu do księgi hodowlanej.

Komisja sędziowska w trzyosobowym składzie dokonała oceny koni, prezentowanych przez wystawców. W ocenie indywidualnej źrebiąt Komisja stosując skalę od 1 do 5 pkt. brała pod uwagę następujące elementy: typ rasowy, budowę, ruch oraz zdrowie i ogólne wrażenie. U koni rocznych i dwuletnich  (klaczki i ogierki) stosowano skalę od 1 do 10 punktów przy ocenie indywidualnej następujących cech: typ, pokrój, stęp, kłus oraz kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie koni do czempionatu. Nagrody hodowcom koni pochodziły z funduszu Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku oraz od sponsorów. Dodatkowo pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Suwałkach ufundowali pamiątkowe trzy puchary, które zostały wręczone przez Wiesława Anielaka – kierownika PZDR w Suwałkach. Otrzymali je hodowcy nie tylko za ocenę punktową prezentowanych koni, lecz również za ich zaangażowanie społeczne i współpracę z PODR. Otrzymali je hodowcy w następujących kategoriach:

1. Klacze ze źrebakami – klacz Berta oraz źrebię – ogierek Berg; wystawca Jerzy Gora z Wiżajn.

2. Klacze roczne i dwuletnie – klacz Wichura; wystawca Jan Kozłowski z Bakałarzewa.

3. Ogiery roczne i dwuletnie – ogier Wichura; wystawca Janusz Zachariasz z Lipowa.

Jan Szczypiń