Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ „O ZŁOTĄ WSTĘGĘ SOLCZY” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI CHÓRALNEJ „O ZŁOTĄ WSTĘGĘ SOLCZY”


Print Friendly, PDF & Email

Mamy zaszczyt poinformować, że 10 i 11 czerwca 2017 roku w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach (Litwa), odbędzie się VI edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej – „O ZŁOTĄ WSTĘGĘ SOLCZY”.

reklama

1. Organizatorzy:

Samorząd Rejonu Solecznickiego

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach

2. Patronat honorowy:

Zdzisław Palewicz – mer rejonu solecznickiego

3. Dyrektor organizacyjny festiwalu – Grażyna Zabarauskaite

Dyrektor artystyczny festiwalu – dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon

4. Festiwal jest otwarty dla wszystkich chórów amatorskich z Litwy i zagranicy.

Cel festiwalu:

– propagowanie i upowszechnianie muzyki chóralnej;

– konsolidacja środowiska chóralnego;

– dzielenie się doświadczeniami muzycznnymi;

– podnoszenie poziomu kultury muzycznej;

– promocja rejonu solecznickiego.

5.   Festiwal odbędzie się w dniach 10-11.06. 2017 r. w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach oraz kościołach rejonu solecznickiego według następującego harmonogramu:

10.06.2017 – godz. 09.00 – 15.00 – przesłuchania konkursowe (chór musi być w Ejszyszkach 45 minut przed swoim przesłuchaniem)

godz. 16.00 – próba chórów uczestniczących w uroczystej mszy (ćwiczenie repertuaru do wspólnego wykonania)

godz. 18.00 – uroczysta msza święta

godz. 19.00 – koncert gwiazdy Festiwalu

godz. 19.30 – ogłoszenie wyników

11.06.2017 – Godziny poranne – oprawa muzyczna mszy zgłoszonych zespołów (zainteresowanych prosimy o zaznaczenie w karcie zgłoszeń) w kościołach rejonu solecznickiego.

Godz. 12.00 msza święta i koncert finałowyz udziałem laureatów pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach oraz zdobywcą Grand Prix w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ejszyszkach

6. Chóry mogą uczestniczyć w następujących kategoriach (dopuszczalny występ chóru maksymalnie w dwóch kategoriach – za każdą kategorię obowiązuje osobna opłata wpisowego)

 • Chóry dorosłe mieszane (powyżej 24 osób)
 • Chóry dorosłe kameralne (do 24 osób)
 • Chóry jednorodne (żeński, męski)
 • Chóry dziecięce (do lat 15 – max. 10 % odstępstwa)
 • Chóry młodzieżowe (od lat 16 do 21 – max. 10 % odstępstwa)

7. Każdy chór przygotowuje stylistycznie zróżnicowany obowiązkowy program składający się z :

 1. utworu wykonywanego w języku narodowym
 2. pieśni sakralnej (kompozytor, język i epoka dowolna)
 3. utworu dowolnego

8.Nieobowiązkowy utwór litewskiego kompozytora lub litewskiej pieśni ludowej (ewentualnie inspirowanej litewskim folklorem) gratyfikowany nagrodą specjalną. Wykonanie utworu nie będzie miało wpływu na wyniki GRAND PRIX i miejsc w poszczególnych kategoriach.

9.Nieobowiązkowy utwór polskiego kompozytora lub polskiej pieśni ludowej (ewentualnie inspirowanej folklorem polskim) gratyfikowany nagrodą specjalną. Wykonanie utworu nie będzie miało wpływu na wyniki GRAND PRIX i miejsc w poszczególnych kategoriach.

Występ zespołów powinien składać się z 3 utworów konkursowych oraz ewentualnego nieobowiązkowego 1 utworu litewskiego (pkt. 8) iewentualnego nieobowiązkowego 1 utworu polskiego (pkt. 9) Czas trwania do 15 minut wraz z wejściem i zejściem ze sceny. Dopuszczalny jest jeden utwór z towarzyszeniem instrumentów.

10. JURY:

a) prezentacje chórów będzie oceniało międzynarodowe jury złożone z zawodowych muzyków,

b) szczegółowej ocenie podlegać będzie emisja głosu (intonacja, dykcja, spoistość barwowa) oraz interpretacja i wyraz artystyczny,

c) postanowienia jury są ostateczne

11. NAGRODY:

a) wszystkie zespoły biorące udział w Festiwalu otrzymują dyplom uczestnictwa i statuetkę

b) w każdej kategorii przewidziano następujące nagrody:

Złota Wstęga Solczy – 90-99 pkt.

Srebrna Wstęga Solczy – 80-89 pkt.

Brązowa Wstęga Solczy – 70-79 pkt.

c) przewidziana jest nagroda GRAND PRIX dla najlepszego zespołu wyłonionego ze wszystkich kategorii (100 pkt.)

d) Grand Prix oraz Złota Wstęga Solczy są nagrodami finansowymi. Pozostałe Wstęgi to nagrody rzeczowe. Wielkość nagród finansowych zależna jest od środków pozyskanych przez organizatora.

e) przewidziane są nagrody specjalne:

 • Za najlepiej wykonany utwór sakralny
 • Za najlepiej wykonany utwór polskiego kompozytora lub polskiej pieśni ludowej (ewentualnie inspirowanej folklorem polskim) (nieobowiązkowy).
 • Za najlepiej wykonany utwór litewskiego kompozytora lub litewskiej pieśni ludowej (ewentualnie inspirowanej litewskim folklorem) (nieobowiązkowy).

Zdobywcy Grand Prix oraz Złotych Wstęg w kategorii (najwyżej punktowane) sa zobligowani do występu w trakcie koncertu finałowego.

12. Ważne informacje

a) podstawą uczestnictwa zespołu w Festiwalu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeń na adres Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, ul. Wileńska 48, 17-116 Soleczniki, Litwa wraz z opłatą wpisowego w wysokości 100 Euro na konto LT 87 4010 0444 0006 7420 (SWIFT AGBLLT2X) z dopiskiem „wpisowe za udział w Festiwalu – „nazwa zespołu”). Dostarczenie potwierdzenia wpłacenia wpisowego, partytury zgłoszonych utworów, formularza zgłoszenia w wersji .doc oraz zdjęcia w wersji eletronicznej na festival.eisiskes@gmail.com

b) zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14.04.2017;

c) termin ogłoszenia wyników kwalifikacji 20.04.2017;

d) w przypadku niezakwalifikowania zespołu do Festiwalu opłata wpisowego będzie zwrócona;

e) Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje komisja artystyczna, złożona z członków Jury. Kwalifikacja chórów będzie odbywać sie na podstawie nadesłanych kart zgłoszeń;

f) organizatorzy nie przewidują zwrotu opłaty wpisowego zespołom zakwalifikowanym do Festiwalu, które podjęły decyzję o rezygnacji;

g) koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia ponosi zespół;

h) w ramach festiwalu istnieje możliwość zakwaterowania zespołów po preferencyjnych cenach, w rejonie solecznickim (pod uwagę będzie brane pierwszeństwo zgłaszenia się). Zastrzegamy, że ilość baz noclegowych jest ograniczona;

i) organizatorzy pomagają przy znalezieniu zakwaterowania w Wilnie lub jego okolicach, lecz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakość udzielanych usług;

j) W razie potrzeby Organizatorzy pomagają przy znalezieniu przewodnika wycieczek posługującego się biegle językiem polskim;

Szczegółowych informacji udziela:

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego, ul. Wileńska 48, 17-116 Soleczniki, Litwa

Tel./fax 00370 380 51980, festival.eisiskes@gmail.com, www.salcininkaikultura.lt.