Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uwaga beneficjenci korzystający z płatności ekologicznej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uwaga beneficjenci korzystający z płatności ekologicznej


Print Friendly, PDF & Email

Do 31 października br. beneficjenci korzystający z płatności ekologicznej mają czas na złożenie zaświadczenia do ARiMR o posiadanych koniach.

Beneficjenci programu w przypadku wnioskowania o płatność w ramach wariantów 2.3 oraz 2.4 pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne działania „Program rolnośrodowiskowy” przy ustaleniu powierzchni, do której przysługuje płatność rolnośrodowiskowa (PROW 2007-2013) jak również w przypadku wnioskowania o płatność w ramach pakietu 5, 6, 11 lub 12 działania „Rolnictwo ekologiczne” przy weryfikacji warunku przyznania płatności ekologicznej w ramach ww. pakietów brane są pod uwagę zwierzęta posiadane przez rolnika lub małżonka rolnika w okresie od 15 marca do 30 września. Liczbę zwierząt gatunku bydło, owce, kozy ARiMR ma w swoim systemie IRZ natomiast w przypadku liczby koniowatych informację taką należy wziąć z Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni.

W celu uzyskania informacji o liczbie koni należy złożyć wniosek (dostępny w biurze związku lub też na strony internetowej (www.wzhk.bialystok.pl) o wydanie zaświadczenia o zarejestrowanych koniach w Rejestrze koniowatych. Zaświadczenie takie, po złożeniu wniosku (osobiście lub listownie) można uzyskać w biurze związku  (koszt 20zł) lub też  może być on przesłany pocztą tradycyjną (koszt 26,20 zł).

Adres związku:

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku
ul. M. Curie – Skłodowskiej 3 pok. 99,15-094 Białystok; tel/fax (85) 742-14-84.

Biuro jest czynne w godzinach od 7 do 15.

Źródło: www.arimr.gov.pl; www.wzhk.bialystok.pl

 

                                                                                                                      Bożena Karp                                                                                                                                                      PZDR Augustów