Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie świadczy usługę odpłatnego badania sprawności technicznej opryskiwaczy za pomocą urządzenia do pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy przy swobodnym wypływie.

Od roku 2015 istnieje możliwość zgłaszania atestacji w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego i jej wykonywania przez powiatowych specjalistów.

Michał Święcki– powiaty: wysokomazowiecki, białostocki - tel. 506662130

Robert Sobolewski – powiaty: moniecki, grajewski - tel. 502477967

Paweł Matys – powiaty: sokólski, sejneński, suwalski - tel. 502477974

Piotr Kryński -  powiaty: siemiatycki, bielski, hajnowski - tel. 506664596

Karol Michałowski– powiaty: zambrowski, łomżyński, kolneński - tel. 506668159

Ceny:

- do 12 metrów szerokości roboczej belki polowej – 120 zł/1 szt.

- powyżej 12 metrów szerokości roboczej belki polowej – 140 zł/1 szt.

 

 

 

Dzisiaj jest 22.01.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie