Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uprawa rzepaku ozimego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uprawa rzepaku ozimego


Print Friendly, PDF & Email

Rolniku, jeżeli jesteś zainteresowany poszerzeniem wiedzy z nowoczesnej technologii uprawy rzepaku ozimego przyjedź 15 lutego do Białegostoku na konferencję „Istotne elementy w produkcji rzepaku związane z integrowaną ochroną roślin”. Podczas konferencji dowiesz się o najważniejszych czynnikach mających znaczący wpływ na plonowanie i dobrą kondycję rzepaku ozimego.

Na konferencji nie zabranie również poruszanych kwestii związanych z integrowaną ochroną roślin. Zaproszeni wykładowcy przedstawią zagadnienia poprawy struktury glebowej oraz przybliżą nowe dostępne środki do nawożenia i ochrony rzepaku. Uczestnictwo w konferencji umożliwi zapoznanie się z aktualną ofertą polskich odmian nasion rzepaku. Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Domu Technika, na ul. M. Skłodowskiej-Curie 2 w Białymstoku.

Program Konferencji                                                                

09.30 Rejestracja uczestników
10.00 Otwarcie Konferencji – Adam Niebrzydowski, Dyrektor PODR w Szepietowie; Krystyna Snarska, Prezes Oddziału SITR w Białymstoku
10.15 Wpływ czynników glebowo-klimatycznych na przezimowaniei plonowanie rzepaku – dr Tadeusz Wałkowski, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy oddział w Poznaniu
11.00 Rola i znaczenie monitoringu oraz diagnostyki chorób w integrowanej ochronie rzepaku – prof. dr hab. Marek Korbas, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
11.45 Przerwa kawowa
12.15 Gleba – źródło życia i plonu roślin uprawnych -Paweł Kocel, Dyrektor Rynku Agro, firma Agrosimex
12.45 Profesjonalna ochrona rzepaku preparatami firmy Bayer – Jacek Choromański, Przedstawiciel Handlowy ds. Kluczowych Klientów, firma Bayer
13.15 Polskie odmiany – bezpieczny wybór – Radosław Radulski, Regionalny Przedstawiciel Handlowy, Hodowla Roślin Strzelce
13.45 Podsumowanie i zakończenie konferencji
14.00 Poczęstunek

 

Szczegółowe informacje:

– tel. 86/ 275 89 17, e-mail: kkulik@odr-szepietowo.pl