Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uprawa roli w gospodarstwie ekologicznym – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uprawa roli w gospodarstwie ekologicznym


Print Friendly, PDF & Email

Uprawa roli w gospodarstwach ekologicznych różni się w znaczący sposób od rolnictwa konwencjonalnego. Przede wszystkim, błędy w gospodarstwach konwencjonalnych kompensowane są poprzez intensywne  stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. Natomiast w organicznych systemach dopuszcza się tylko te nawozy i środki ochrony roślin które są zgodne z naturą. W związku z tym w rolnictwie ekologicznym wskazane jest  stosowanie tylko płytkiej, przedsiewnej uprawy roli, ponieważ każda głęboka ingerencja w glebę powoduje wzrost przemian biologicznych. Najlepszym rozwiązaniem jest aby przy każdej uprawie roli wprowadzać pewne ilości materii organicznej np. obornik, międzyplony,aby zniwelować niekorzystny rozkład substancji organicznej. Przy czym w zależności o od ciężkości gleby głębokość uprawy powinna wahać się w granicach 15 do 20 cm, a w wyjątkowych przypadkach maksymalnie do 25 cm. Dotyczy to przede wszystkim pracy pługa. Natomiast szerokie zastosowanie powinny mieć narzędzia o zębatych elementach roboczych i maszyny rotacyjne, które nie uszkodzą głębokiego profilu glebowego. Przy uprawie gleby w gospodarstwach ekologicznych powinna przyświecać myśl płytkie odwracanie – głębokie spulchnianie.

Zabiegi na ściernisku

Podstawową zasadą jest płytkie zmieszanie resztek pożniwnych, kompostu czy też obornika z glebą. Zabieg ten powinien być wykonany zaraz po zbiorze roślin, aby umożliwić wschody chwastów i ich dalszą redukcję poprzez bronowanie czy kultywatorowanie oraz wymieszanie mulczu z glebą w celu przyspieszenie mineralizacji pod przyszłe zasiewy. Pług powinien przyorywaćmulcz mieszając go z warstwą orną. Należy jednocześnie pamiętać o zasadzie: im lżejsza i suchsza gleba, tym większa głębokość mieszania z glebą poplonów, nawozów organicznych i resztek pożniwnych, im cięższa i bardziej wilgotna gleba, tym głębokość ta powinna być mniejsza.

Uprawa przedsiewna

Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie takich zestawów uprawowych które przygotują glebę do siewu poprzez jej rozdrobnienie, wyrównanie i zagęszczenie na głębokości umieszczania nasion. Takim narzędziem na pewno będzie agregat uprawowo-siewny, ale także kultywatory, brony czy wały gładkie i wgłębne. Innym zabiegiem stosowanym już na wiosnę będzie włókowanie, ale nie w celu wyrównania gleby po orce zimowej jak to jest w rolnictwie konwencjonalnym, ale do pobudzenia wschodów nasion chwastów w celu ich dalszej eliminacji.

Opracował Ryszard Woś