Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uprawa konopi przemysłowych na cele nasienne – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uprawa konopi przemysłowych na cele nasienne


Print Friendly, PDF & Email

Dnia 19.09.2018 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja nt. Polskie rośliny włókniste i zielarskie dla innowacyjnej gospodarki,przygotowana we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Transfer wiedzy do praktyki rolniczej oraz przybliżenie uczestnikom osiągnięć Instytutu to główne cele zorganizowanej w Ministerstwie konferencji.

Uprawa konopi włóknistych na świecie w ostatnich latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wykorzystanie konopi jest wielorakie. Oprócz pozyskiwania na cele włókiennicze, konopie stosuje się także w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym a ostatnio także medycznym. Biorąc pod uwagę wszechstronne wykorzystanie tej rośliny zwiększa się zapotrzebowanie na wysokiej jakości materiał siewny.

Uprawę konopi włóknistych na terenie Polski reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (DZ.U. z 2005 r. nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami). Nakłada ona obowiązek na producentach konopi do uzyskiwania zezwolenia na uprawę z urzędu gminy lub miasta właściwego dla położenia planowanej plantacji. Gmina następnie występuje do właściwego marszałka województwa, który dokonuje rejonizacji uprawy konopi. Z uwagi na procedury wniosek o zgodę na uprawę konopi powinien dotrzeć do gminy z odpowiednim wyprzedzeniem (w miesiącach październik-listopad) w roku poprzedzającym uprawę konopi.

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich poinformował uczestników spotkania o uruchomieniu Programu Konopnego, którego celem jest upowszechnienie upraw konopi przemysłowych na nasiona oraz ustanowienia Polski jako globalnego producenta i eksportera wysokiej jakości materiału siewnego. Rolnicy chętni do współpracy mogliby uprawiać konopie na cele nasienne w ramach umów kontraktacyjnych zawartych z Instytutem.

Szczegółowe informacje na temat ewentualnej współpracy można uzyskać  na stronie internetowej www.programkonopny.pl lub e-mail: biuro@programkonopny.pl

Infolinia +48 664 949 998

Sprzedaż nasion +48 604 973 786

Kontraktacja +48 538 408 089

Biuro Programu Konopnego

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Ul. Wojska Polskiego 71b

60-630 Poznań

Źródło: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Krzysztof Zawojski