Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uprawa i ochrona rzepaku ozimego – zapraszamy na konferencję – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uprawa i ochrona rzepaku ozimego – zapraszamy na konferencję


Print Friendly, PDF & Email

Rolniku jeżeli jesteś zainteresowany poszerzeniem wiedzy z nowoczesnej technologii uprawy rzepaku ozimego przyjedź 13 lutego do Białegostoku na konferencję „Agrotechnika w uprawie rzepaku z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin”.

Celem konferencji jest przedstawienie uczestnikom różnych metod na podniesienie plonowania rzepaku ze wskazaniem odmian zalecanych do uprawy na terenie naszego województwa. Zaproszeni na konferencję wykładowcy przedstawią również zagadnienia związane z nawożeniem dolistnym oraz chemiczną ochroną rzepaku. Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Domu Technika, na ul. M. C. Skłodowskiej 2.

.

Program Konferencji

 

09.30   Rejestracja uczestników

10.00   Otwarcie Konferencji -Adam Niebrzydowski – Dyrektor PODR w Szepietowie, Krystyna Snarska – Prezes Oddziału SITR w Białymstoku

10.15   Beznakładowe metody podnoszenia plonu rzepaku – dr Arkadiusz Artyszak – SGGW Warszawa

11.00   Rekomendacja odmian rzepaku ozimego z elementami agrotechniki do uprawy na terenie województwa podlaskiego – Bronisław Puczel – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie

11.35   Nowe rozwiązania w uprawie rzepaku – Krzysztof Zachaj – Dyrektor Działu Nawozów firmy „AGROSIMEX”

12.05   Przerwa kawowa

12.35   Integrowana ochrona rzepaku – Jacek Choromański – Przedstawiciel Handlowy ds. Kluczowych Klientów Bayer CropScience

13.05  Oferta produktowa firmy LG – Paweł Grabowski – przedstawiciel firmy LIMAGRAIN Polska

13.30   Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

14.00   Poczęstunek

 

Szczegółowe informacje:

– Krzysztof Kulik, tel. 86/ 275 89 17, e-mail: kkulik@odr-szepietowo.pl