Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Upowszechnianie projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pt. „Ustawiczne kształcenie zawodowe kadry doradczej zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich w państwach regionu bałtyckiego” – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Upowszechnianie projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pt. „Ustawiczne kształcenie zawodowe kadry doradczej zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich w państwach regionu bałtyckiego”


Print Friendly, PDF & Email

aktu323_1

„Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Partnerstwo:

wpodr_l aktu323_2 aktu323_3

 

Upowszechnianie projektu partnerskiego Leonardo da Vinci pt. „Ustawiczne kształcenie zawodowe kadry doradczej zaangażowanej w rozwój obszarów wiejskich w państwach regionu bałtyckiego”

22 lutego br. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyło się spotkanie informacyjne (seminarium) poświęcone upowszechnianiu/promocji projektu partnerskiego Leonardo da Vinci, współrealizowanemu przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

W seminarium uczestniczyli doradcy PODR (głównie terenowi). Prelegentami były osoby zaangażowane w projekt.

Seminarium miało na celu przede wszystkim podsumowanie dotychczasowej pracy w projekcie, szczególnie pod kątem przyszłych inicjatyw z partnerami projektu z instytucji doradczych Litwy i Łotwy.

W czasie seminarium omówiono m. in. założenia do opracowania produktów, które powstaną w ramach projektu.

Jednym z nich będzie raport długofalowej współpracy doradczo-szkoleniowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Litewskiej Służby Doradztwa Rolniczego (LAAS) i Łotewskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Szkolenia (LRATC). Dokument ten to pierwsza próba zestawienia możliwych idei i propozycji dróg rozwoju trójstronnej współpracy doradczej.

Innym produktem będzie nowatorski program kształcenia w wybranym wiodącym temacie szkoleniowym, wskazanym przez partnerów w raporcie.

W czasie seminarium przybliżono także innowacje i dobre praktyki zaobserwowane na obszarach wiejskich państw partnerskich w czasie wyjazdów grup badawczych doradców do partnerów projektu (tzw. „mobilności” doradców).

Prezentacja multimedialna umożliwiła uczestnikom spotkania na zasadzie porównawczej wyciąganie wniosków i dyskusję w temacie różnic i podobieństw między trzema partnerami.

Tomasz Śnieciński
Kierownik projektu