Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Udane warsztaty z siewu pasowego – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Udane warsztaty z siewu pasowego


Print Friendly, PDF & Email

Bardzo dużym zainteresowaniem rolników cieszyły się niedzielne warsztaty z siewu pasowego zorganizowane w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

25 września 2016 r. w ramach projektu LCAgri „Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030-2050” finansowanego z programu BIOSTRATEG Narodowego Centrum Badań i Rozwoju odbyły się warsztaty naukowe na polach doświadczalnych PODR Szepietowo. Warsztaty otworzył Adam Niebrzydowski – Dyrektor PODR w Szepietowie razem z prof. dr hab. Stanisławem Krasowiczem – Z-cą Dyrektora IUNG-PIB w Puławach. Podczas części merytorycznej przedstawiono: ogólne zasady projektu LCAgri, emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa, uprawa pasowa nowym wyzwaniem w produkcji roślinnej. Aspekty stosowania siewu pasowego zostały omówione podczas praktycznego pokazu siewu pasowego pszenżyta ozimego odmiany TOMKO z listy zalecanych odmian na teren województwa podlaskiego. Na powierzchni 2,50 ha wykonano siew pasowy, a na następnej powierzchni 2,50 ha siew tradycyjny. Zestaw do siewu pasowego, jaki zaprezentowano w Szepietowie składał się z narzędzia do pasowej uprawy roli (kultywator) zagregatowanego bezpośrednio z dozownikiem do nawozów (rozsiewacz) oraz z siewnikiem. Pokaz cieszył się jak zwykle w Szepietowie dużym zainteresowaniem wśród licznie przybyłych rolników i doradców.

DSC08079

DSC08086

Oficjalne otwarcie warsztatów.

DSC08089

Strip-till, czyli uprawa pasowa jest jednym z najnowszych rozwiązań stosowanych w celu uproszczenia uprawy roli. Łączy cechy rolnictwa zrównoważonego z produkcją intensywną. W uprawie tej uprawia się wyłącznie wąskie pasy gleby (ok. 20-25 cm), natomiast międzyrzędzia pozostają nieuprawiane. Technologia strip-till stanowi pewien kompromis pomiędzy uprawą płużną a całkowitym brakiem uprawy. Główną zaletą tej uprawy jest pozytywne oddziaływanie na strukturę i żyzność gleby. Stosowanie tej technologii zapewnia stabilne plony, szczególnie w latach z nietypowym przebiegiem pogody. W latach suchych rośliny są w stanie wytrzymać znacznie dłużej w dobrej kondycji, a w mokrych – nadmiar wody zostaje odprowadzony w głąb profilu glebowego.

DSC08142

DSC08130

DSC08157

DSC08136

Pokaz siewu pasowego.

 

Alina Maciąg

fot. A. Zawistowska