Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Udana konferencja – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Udana konferencja


Print Friendly, PDF & Email

W dniu 10 stycznia 2014 roku, PODR w Szepietowie wspólnie z NOT/SITR w Białymstoku zorganizował konferencję wojewódzką nt „ Integrowanej produkcji rzepaku” .

Wykładowcami byli przedstawiciele nauki i praktyki z IOR-PIB w Poznaniu: prof. dr hab. Marek Korbas, prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dr hab. Ewa Matyjaszczyk, profesor IOR-PIB oraz przedstawiciele –współorganizatorzy, konferencji z następujących firm: F&N Agro Polska, RAPOOL Polska, „Grupa Azoty”, ROLPOL Ołdakowscy, TIMAC Agro Polska i Bayer CriopScience.

Z uwagi na piękną- jak na ten czas, pogodę dopisała również frekwencja. Licznie przybyli rolnicy- producenci rzepaku, zaproszeni goście i doradcy. Przebiegła na wysokim poziomie merytorycznym. Ogółem w konferencji wzięło udział 150 osób.

Jak podkreślił Jan Zalewski – dyrektor PODR w Szepietowie od 1 stycznia 2014 roku wszystkich rolników obowiązują przepisy o stosowaniu integrowanej ochronie roślin w związku z tym musimy się do jej wdrożenia dobrze przygotować.

 

Podsumowując konferencje można wyciągnąć następujące wnioski:

-rozpoczęty proces wdrażania w praktyce tematyki integrowanej produkcji rzepaku i ochrony jaki służby PODR w Szepietowie rozpoczęły już w roku ubiegłym zasługuje na szczególną uwagę. Proces ten w myśl Ustawy w bieżącym roku należy nasilić i w szerszym zakresie kontynuować w praktyce.

-Polska jest w dobrej sytuacji jeżeli chodzi o wdrażanie integrowanej ochrony roślin, ale pewne działania są potrzebne między innymi umożliwienie rolnikom korzystania z monitoringu i systemów wspomagania decyzji oraz ze wsparcia doradztwa.

-nie ma potrzeby obawiania się integrowanej ochrony, bo to jest metoda , która jest przyjazna dla środowiska i rolnika.

-w pierwszym roku obowiązywania integrowanej ochrony nie będzie wymagane aby jej zasady zrealizowane były w 100%. Jest to rok w którym rozpoczyna się zmiana podejścia do ochrony roślin(świadomość rolnika).

-wprowadzenie integrowanej ochrony rzepaku przed szkodnikami na Podlasiu będzie ułatwione, gdyż zagrożenie przez nowe agrofagi jest niskie.

-pełna agrotechnika stosowana na Podlasiu jest najważniejszym „skarbem”- podkreślił

prof. M. Mrówczyński, gdyż pozwala na ograniczenie chemizacji produkcji roślinnej.

-monitoring szkodników rzepaku będzie wymagał prowadzenia dalszych szkoleń.

-przedstawiona w czasie konferencji przez firmy nasienne oferta odmian rzepaku w pełni zabezpiecza prawidłowe dobranie do warunków gospodarstwa w odniesieniu do wymagań integrowanej ochrony.

-przedstawiona przez firmy oferta podstawowych nawozów mineralnych oraz dolistnych okazała się bardzo szeroka. Należy je tylko odpowiednio dobrać do potrzeb nawozowych i pokarmowych rzepaku i tak dozować by efektywność ich byłą jak najwyższa.

-środki ochrony roślin przedstawione przez firmy ochroniarskie w przypadku konieczności ich użycia w praktyce muszą być zastosowane zgodnie z etykietą instrukcji stosowania. Taki środek w Zaleceniach Ochrony Roślin IOR-PIB Poznań również winien być oznaczony literami IP co oznacza, że może być użyty w Integrowanej Produkcji.

Na koniec wszyscy uczestnicy konferencji udali się na poczęstunek ufundowany przez współorganizatorów.

Eugeniusz Stanisław Stefaniak.