Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie na warsztatach w Podlaskim ODR w Szepietowie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w Starym Lubiejewie na warsztatach w Podlaskim ODR w Szepietowie


Print Friendly, PDF & Email

„Warsztaty z przetwórstwa uzupełnieniem wiedzy uczniów szkół rolniczych” jest to projekt realizowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z partnerami Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. Operacja ma na celu przeszkolenie uczniów w zakresie przetwarzania żywności na dwóch w pełni wyposażonych liniach technologicznych. Tematami warsztatów są przetwórstwo mleka na sery i przetwórstwo mięsa na białą kiełbasę. Uczniowie mogą prześledzić cały proces powstawania wyrobu od fazy przygotowania surowca do powstania pełnowartościowego produktu. Warsztaty odbędą się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Można przypuszczać, że uczniowie szkół rolniczych poprzez otrzymaną praktyczną wiedzę, podejmą próby jej wdrażania na swoim terenie, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz aktywizacji zawodowej i dywersyfikacji działalności na obszarach wiejskich. W konsekwencji do rozwoju obszarów wiejskich.

                Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie jako jeden z partnerów  wziął udział w projekcie „Warsztaty z przetwórstwa uzupełnieniem wiedzy uczniów szkół rolniczych”. 28 września 22-osobowa grupa uczniów z klasy II Technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyła w warsztatach z zakresu przetwórstwa mięsa i mleka. Zajęcia warsztatowe odbyły się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Młodzież aktywnie uczestniczyła w warsztatach, biorąc udział w kolejnych etapach procesu produkcji białej kiełbasy i serów podpuszczkowych. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem jaki jest potrzebny do profesjonalnego wytworzenia wędlin i serów. Zostali zapoznani z zasadami przygotowania i doboru surowca, obróbki mechanicznej oraz termicznej mięsa i mleka.

Zakres tematyczny warsztatów zorganizowanych przez Podlaski ODR dotyczył również zagadnień związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności, przetwórstwem surowców rolnych w ramach działalności Marginalnej Lokalnej Ograniczonej (MLO ) i  handlem surowców oraz przetworów z własnego gospodarstwa w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD ) w aspekcie ich wpływu na rozwój lokalnego rolnictwa.

Udział w szkoleniu to dla uczniów możliwość konfrontacji wiedzy podręcznikowej z rzeczywistością oraz świetna okazja do zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce. Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności praktyczne stworzą uczniom szkół rolniczych szansę do podejmowania działań zmierzających do ożywienia produkcji na wsi i wzrostu aktywności zawodowej, co z kolei przyczyni się do rozwoju obszarów wiejskich.

Za treść informacji odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Marta Falbowska