Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Uczniowie z Dobrocina na warsztatach w PODR Szepietowo – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Uczniowie z Dobrocina na warsztatach w PODR Szepietowo


Print Friendly, PDF & Email

„Warsztaty z przetwórstwa uzupełnieniem wiedzy uczniów szkół rolniczych” to projekt realizowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wraz z partnerami Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie w Starym Lubiejewie, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. Operacja ma na celu przeszkolenie uczniów w zakresie przetwarzania żywności na dwóch w pełni wyposażonych liniach technologicznych. Tematami warsztatów są przetwórstwo mleka na sery i przetwórstwo mięsa na kiełbasy. Uczniowie prześledzą cały proces powstawania wyrobu od fazy przygotowania surowca do powstania pełnowartościowego produktu. Warsztaty odbywają się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno Spożywczych, działającym przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Pierwszą grupą, która odbyła szkolenie, w dniu 15 września 2020 roku była młodzież klas II-IV  technikum, kształcącego w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. Warsztaty odbyły się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno-Spożywczych przy Podlaskim ODR Szepietowo i dotyczyły przetwórstwa mleka i mięsa. Dwudziestodwuosobowa grupa słuchaczy brała aktywny udział w szkoleniu, uczestnicząc w kolejnych etapach produkcji serów i kiełbasy oraz pokazach związanych z tematyką przetwórstwa żywności.

 Technolodzy Centrum omówili sprzęt będący na wyposażeniu placówki i jego możliwości w profesjonalnym procesie wytwarzania wyrobów spożywczych, wędliniarskich, szczegółowo prezentując proces powstawania białej kiełbasy i przetworów mlecznych w tym sera podpuszczkowego. Instruktorzy przedstawili procesy zachodzące przy produkcji sera i czynniki mające wpływ na jakość produktu finalnego.

 Tematyka warsztatów organizowanych przez Podlaski ODR przy udziale partnerów obejmuje obok przetwórstwa także szkolenia dotyczące jakości żywności, przetwórstwa surowców rolnych w ramach działalności Marginalnej Lokalnej Ograniczonej (MLO ) i Rolniczego Handlu Detalicznego ( RHD ) w aspekcie ich wpływu na rozwój lokalnego rolnictwa.

Udział w szkoleniu pomógł zarówno w utrwaleniu wiedzy teoretycznej jak i przybliżył jej wykorzystanie w praktyce. Można przypuszczać, że uczniowie szkół rolniczych poprzez otrzymaną praktyczną wiedzę, podejmą próby jej wdrażania na swoim terenie, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz aktywizacji zawodowej i dywersyfikacji działalności na obszarach wiejskich. W konsekwencji do rozwoju obszarów wiejskich.

Za treść informacji odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Lidia Standara