Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Trwa nabór wnioski o wypłatę II lub III transzy dla rolników którzy przystąpili do programu rekompensat za nieprzerwalnie nieutrzymywanie świń w gospodarstwie – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Trwa nabór wnioski o wypłatę II lub III transzy dla rolników którzy przystąpili do programu rekompensat za nieprzerwalnie nieutrzymywanie świń w gospodarstwie


Print Friendly, PDF & Email

W terminie od 15 maja do 30 września br. w biurach Powiatowych ARiMR można składać wnioski o wypłatę rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa). Program rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń realizowany jest przez Agencję od 2015r. w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266, 470) (Art. 57g) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia “Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018″ (Dz.U. z 2015r. poz. 517 ze zm.).

Zgodnie z ww. przepisami posiadacze świń utrzymywanych na terenie objętym programem bioasekuracji mieli obowiązek dostosować swoje gospodarstwa do wymagań programu bioasekuracji. Posiadacze zwierząt, którzy nie dostosowali swoich gospodarstw do wymogów określonych w programie, mogli otrzymać rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt, wypłacane corocznie w równych transzach, do końca trwania programu bioasekuracji, tj. do 31 grudnia 2018 r. Przepisy umożliwiły złożenie wniosków o wypłatę rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń dla gospodarstw położonych częściowo na obszarów województwa podlaskiego.

Rolnicy z tych terenów mogą składać o wypłatę III transzy rekompensaty – jeżeli przystąpili do programu w 2015 r. i są położone w powiecie:

  • sejneńskim w gminie  Giby i Sejny z miastem Sejny;
  • augustowskim w gminie Lipsk i Płaska;
  • białostockim gminie Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo;
  • sokólskim w gminie Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.

Natomiast w 2016 roku związku z rozszerzeniem strefy przywrócono możliwość złożenia wniosków o wypłatę rekompensat i rolnicy którzy przystąpili do programu w 2016 roku mogą ubiegać się o wypłatę II transzy rekompensaty położonych .na części ww. obszarów tj. dla gospodarstw położonych w gminach:

  • Lipsk w powiecie augustowskim;
  • Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo w powiecie białostockim;
  • Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim;
  • Zabłudów w powiecie białostockim;
  • Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka w powiecie hajnowskim.

Formularz wniosku znajduje się na stronie ARiMR w zakładce Pomoc Krajowa.

                                                                             Grażyna Janicka- PZDR Augustów

Żródo www.arimr.gov.pl