Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Tłumy na konferencji rzepakowej – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Tłumy na konferencji rzepakowej


Print Friendly, PDF & Email

Bardzo dużym zainteresowaniem wśród producentów rzepaku cieszyła się konferencja pn. Jak zwiększyć efektywność wykorzystania nawozów w uprawie rzepaku? 15 stycznia 2016 r. w Białymstoku mówiono m.in.: o nawożeniu rzepaku ozimego, integrowanej ochronie i zabiegach agrotechnicznych w uprawie rzepaku.

rzepak 14

Organizatorzy:

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Białymstoku

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Materiały z konferencji:

– Optymalne i efektywne rozwiązania stosowane w nawożeniu dolistnym rzepaku – prof. dr hab. Czesław Szewczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

– Przez innowacyjność do sukcesu – nowe technologie w uprawie rzepaku – AGROSIMEX

– Wiosenna ochrona rzepaku preparatami Bayer Crop Science

– Dobór odpowiedniej odmiany rzepaku do stanowiska, kluczem do sukcesu – Rapool Polska

– Efektywne nawożenie dolistne rzepaku preparatami marki Wuxal – F&N Agro Polska

– Stan plantacji rzepaku w okresie przedzimowym 2015/2016 – SITR Oddział Białystok

rzepak 1

Otwarcie konferencji: Krystyna Snarska prezes Oddziału SITR w Białymstoku i Grzegorz Mikołajczyk dyrektor PODR w Szepietowie

rzepak 2

rzepak 12

 Podczas konferencji głos zabrał Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

rzepak 4

rzepak 5

Innowacje dotyczące nawożenia roślin ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku – prof. dr hab. inż. Janusz Igras, Centrum Kompetencji Puławy

rzepak 13

Stan plantacji rzepaku w okresie przedzimowym 2015/2016 – mgr inż. Eugeniusz Stefaniak, SITR Oddział Białystok

rzepak 6

Przez innowacyjność do sukcesu – nowe technologie w uprawie rzepaku – Krzysztof Zachaj dyrektor Działu Nawozów AGROSIMEX

rzepak 7

Optymalne i efektywne rozwiązania stosowane w nawożeniu rzepaku – prof. dr hab. Czesław Szewczuk, Uniwersytet Przyrodniczy Lublin.

rzepak 8

rzepak 9

Wiosenna ochrona rzepaku preparatami Bayer CropScience – mgr Jacek Choromański, przedstawiciel Regionalny Bayer CropScience

rzepak 10

Dobór odpowiedniej odmiany rzepaku do stanowiska, kluczem do sukcesu – mgr Marcin Mierzejewski, doradca regionalny Rapool Polska

rzepak 11

Efektywne nawożenie dolistne rzepaku ozimego nawozami marki Wuxal – inż. Tomasz Kołakowski, F&N Agro Polska

fot. M.Godlewski