Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Terminy związane z wnioskiem o płatności bezpośrednie – ważne daty w roku 2019 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Terminy związane z wnioskiem o płatności bezpośrednie – ważne daty w roku 2019


Print Friendly, PDF & Email

 

Daty


Terminy związane z wnioskiem

 

1 styczeń Rozpoczęcie realizacji norm i wymogów wzajemnej zgodności

 

15 luty Minimalny termin utrzymywania międzyplonu ozimego

 

15 luty ARiMR rozpoczyna przyjmowanie oświadczeń potwierdzających brak zmian w stosunku do roku poprzedniego

 

14 marzec Końcowy termin przyjmowania oświadczeń potwierdzających brak zmian w stosunku do roku poprzedniego

 

15 marzec Początek składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2019 –eWniosekPlus

 

15 maj Końcowy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i załączników do wniosków (bez stosowania zmniejszeń płatności)

 

31 maj Końcowy termin składania zmian do wniosków o przyznanie płatności (bez stosowania zmniejszeń płatności)

 

31 maj Posiadanie gospodarstwa

 

10 czerwiec Ostateczny termin składania zmian do wniosków oraz uzupełniania braków (z zastosowaniem zmniejszenia należnych płatności)

 

1 lipiec Początkowy termin siewu międzyplonów ścierniskowych i międzyplonów ozimych.

W przypadku międzyplonu ścierniskowego:

ü  stały termin wysiewu oraz stały termin utrzymywania lub

ü  indywidualne podejście, tj. wysiew od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia i utrzymywanie przez (co najmniej) 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki + złożenie oświadczenia do BP ARiMR w terminie 7 dni od dnia wysiania.

 

1 lipiec Ostateczny termin składania wniosków o przyznanie płatności w przypadku przekazania gospodarstwa.

 

20 sierpień Końcowy termin siewu międzyplonów ścierniskowych

 

30 wrzesień Końcowy termin na złożenie oświadczenia o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw (po tym terminie oświadczenie może złożyć spadkobierca lub następca prawny rolnika)

 

1 październik Końcowy termin siewu międzyplonów ozimych

 

15 październik Minimalny termin utrzymania międzyplonów ścierniskowych
2 grudzień Rozpoczęcie realizacji płatności bezpośrednich za rok 2019.

 

15 luty 2020 r. Minimalny termin utrzymania międzyplonów ozimych

 

Alina Maciąg