Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Technologia uprawy soi w rejonach północno-wschodniej Polski – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Technologia uprawy soi w rejonach północno-wschodniej Polski


Print Friendly, PDF & Email

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w dniu 11 października b.r. organizuje spotkanie informacyjne nt. „Technologia uprawy soi w rejonach północno-wschodniej Polski”. Szkolenie odbędzie się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 (sala kolumnowa).

Celem realizowanego projektu jest promocja i upowszechnianie wiedzy na temat nowych technologii w produkcji roślinnej oraz możliwości uprawy soi. Uprawa soi dla wielu rolników w Polsce jest sposobem na tzw. ratowanie płodozmianu, w którym dominują rośliny zbożowe, rzepak oraz kukurydza. Zaletą tej uprawy są także dopłaty bezpośrednie, które przysługują roślinom strączkowym. Istnieje jednak jedna zasadnicza przeszkoda – w kraju brakuje wyspecjalizowanych przedsiębiorstw zajmujących się obróbką nasion soi. Mimo tego soja zyskuje zwolenników również i w naszym rejonie. W większym stopniu doceniane są także walory tej rośliny zarówno w żywieniu zwierząt, jak i człowieka oraz możliwości wzbogacania stanowiska w materię organiczną.

Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) i przesłać go w terminie do 06.10.2017 r. na adres: Sekcja Doświadczalnictwa, ul. Wiewiórcza 68, 15-532 Białystok lub po zeskanowaniu na email: kzawojski@odr-szepietowo.pl

Informacja na temat realizowanej operacji będzie dostępna również na tablicach ogłoszeń w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji operacji będzie poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie technologii uprawy soi. Operacja skierowana jest do rolników, doradców rolnych i osób działających na rzecz rolnictwa.

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Bliższe informacje można uzyskać w PODR Szepietowo, Sekcja Doświadczalnictwa tel. 85 732 66 89

Karta zgłoszeniowa

Regulamin

Krzysztof Zawojski

 

logoSirNapis

Projekt opracowany przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi