Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Technik rybactwa śródlądowego – nabór w roku szkolnym 2014/2015 – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Technik rybactwa śródlądowego – nabór w roku szkolnym 2014/2015


Print Friendly, PDF & Email

 LGR “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje, że w roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół im. prof. M. Siły–Nowickiego w Sierakowie planuje uruchomienie kierunku Technik Rybactwa Śródlądowego, kompleksowo przygotowujący zarówno do podjęcia zawodu rybaka, jak i dowolnego kierunku studiów.

Stowarzyszenie LGR Obra – Warta podjęło kroki wspomagające ten kierunek.
Należą do nich m. in.:

  • wsparcie stypendialne dla uczniów Technikum, w tym jednorazową pomoc materialną w wysokości 500,00 zł dla każdego ucznia nowoutworzonej klasy Rybackiej w roku szkolnym 2014/2015 (LGR “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” posiada bony do przekazania przyszłym uczniom szkoły),
  • wsparcie informacyjno-promocyjne realizowanego naboru,
  • poprawę warunków lokalowych obiektu Technikum,
  • zabezpieczenie bazy dydaktycznej w gospodarstwach rybackich funkcjonujących na terenie Polski, Czech i Niemiec.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych po więcej informacji do Stowarzyszenia LGR Obra-Warta, ul. Strażacka 1 66-330 Pszczew, tel.: 95/761 70 86 lub 725 177 658 oraz www.lgrow.pl, biuro@lgrow.pl

 

 

Hanna Wójcik
Małgorzata Bylińska