Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Szkolenie z hodowli i chowu ślimaków – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szkolenie z hodowli i chowu ślimaków


Print Friendly, PDF & Email

Coraz więcej gospodarstw o małej wielkości ekonomicznej poszukuje innowacyjnych źródeł dochodu z wykorzystaniem niewielkich areałów ziemi i budynków inwentarskich. Jeśłi poszukujesz pomysłu na rozpoczęcie nowej produkcji, to zapraszamy do wzięcia udziału w wyjeździe studyjnym nt. Alternatywne źródła dochodu z gospodarstwa rolnego – innowacyjna hodowla ślimaka jadalnego, który odbędzie się w dniach 1-2 września 2016 r. realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

logoSirNapis

Celem dwudniowego wyjazdu studyjnego jest przedstawienie możliwości wynikających z prowadzenia innowacyjnych hodowli ślimaków. W projekcie uwzględniono wykłady, wizytację gospodarstw hodujących ślimaki z jednoczesną możliwością prześledzenia dalszej drogi przetwórczej produktów zwierzęcych, poprzez zwiedzanie ubojni i przetwórni ślimaków. Prezentowane gospodarstwa oraz przetwórnia są efektem stosowania dobrych praktyk w rolnictwie innowacyjnym. Uczestnikami szkolenia mogą zostać rolnicy z województwa podlaskiego oraz doradcy rolniczy działu technologii produkcji rolnej, którzy do 22 sierpnia 2016 r. do godz. 12.00 do Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie pokój nr 16, dostarczą kompletnie wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz można również przesłać na adres e-mail: opawlowska@odr-szepietowo.pl bądź pocztą na adres: Podlaski Ośrodek Doradztwa rolniczego w Szepietowie, 18-210 Szepietowo. Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się na wyjazd studyjny. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowe informacje: tel. 86 275 89 16

Regulamin

Oliwia Pawłowska