Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Hodowco królików podnieś swoje kwalifikacje – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Hodowco królików podnieś swoje kwalifikacje


Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z zakresu hodowli i oceny fenotypu królików rasowych. Cykl szkoleń obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, które odbędą się w PODR w Szepietowie. Pierwsze szkolenie już 16-17 kwietnia 2016 r. w czasie trwanie Wiosennych Targów Ogrodniczych i Targów Pszczelarskich, drugie jesienią 8-9 października 2016 r. podczas Targów Ogrodniczych „Jesień w sadzie i Ogrodzie”.

Szkolenia organizowane są przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt oraz Podlaskim Związkiem Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

W szkoleniach może wziąć udział każdy miłośnik królików i zainteresowany hodowlą tych zwierząt. Podczas zajęć zostaną szczegółowo omówione zagadnienia związane z żywieniem królików, użytkowaniem rozpłodowym, ochroną zdrowia i profilaktyką chorób. Po części teoretycznej odbędą się również zajęcia praktyczne z oceny fenotypowej królików rasowych i przygotowania królików do wystawy.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne przeprowadzą znakomici specjaliści prof. dr hab. Paweł Bielański – Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, dr Grzegorz Otulakowski – Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, mgr Tadeusz Kwiatkowski – Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Uczestnicy dwóch szkoleń otrzymają certyfikat. Dodatkowo 9 października 2016 r. będą mieli możliwość zdania egzaminu z praktycznej oceny królików i podwyższenia kwalifikacji.

Dodatkowo w kwietniu w czasie trwania targów Wiosennych Targów Ogrodniczych i Targów Pszczelarskich przewidziany jest pokaz królików rasowych i drobiu ozdobnego na ringu. Po raz pierwszy zostanie przeprowadzony “Konkurs Belga” (Regulamin konkursu). Będzie to mini wystawa, na której zostaną zaprezentowane króliki rasy Belgijski Olbrzym w różnych odmianach barwnych. Swoje “Belgii” do konkursu może zgłosić każdy hodowca królików Belgijski Olbrzym, legitymujący się przynależnością związkową. Bezwzględnym warunkiem dopuszczeniem zwierząt do udziału w konkursie jest ich status zdrowotny, króliki muszą być zdrowe i prawidłowo oznakowane.

Szczegółowe informacje dostępne na www.pzhkr.pl oraz pod numerem tel. 501 516 513.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Istnieje możliwość rezerwacji wyżywienia i noclegu na koszt uczestnika w Ośrodku Szkoleniowym PODR w Szepietowie tel. 86 275 89 39.

Oliwia Pawłowska