Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza.

Każdy dokonujący zakupu środków ochrony roślin i stosujący je powinien posiadać odpowiednią wiedzę w tym zakresie potwierdzoną zaświadczeniem. Takie zaświadczenie ważne jest przez 5 lat od daty wydania.

Osoby zainteresowane nabyciem takich uprawnień powinny zgłaszać się do Powiatowych Zespołów Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego lub do Centrali PODR w Szepietowie (pod numerem telefonu 086 2758940), gdzie otrzymają informację o najbliższych planowanych szkoleniach z tego zakresu.

Ponadto każdy rolnik otrzymujący płatność do gruntów z tytułu ONW oraz spełniający wymogi wzajemnej zgodności zobowiązany jest do prawidłowego przechowywania i stosowania środków ochrony roślin. Ponadto powinien prowadzić ewidencję zabiegów środkami ochrony roślin. Szczegóły na ten temat będzie można uzyskać na szkoleniu.

                                                                                       Marek Kalinowski

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie