Wszystkie osoby zajmujące się sprzedażą środków ochrony roślin powinny posiadać odpowiednią wiedzę w tym zakresie potwierdzoną zaświadczeniem. Takie zaświadczenie ważne jest przez 5 lat od dnia zakończenia szkolenia.

Osoby zainteresowane nabyciem takich uprawnień powinny zgłaszać się do Powiatowych Zespołów Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego lub do Centrali PODR w Szepietowie (pod numerem telefonu 086 2758940), gdzie otrzymają informację o najbliższych planowanych szkoleniach z tego zakresu.

                                                                                 Marek Kalinowski

Dzisiaj jest 20.04.2018 godz.
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie