Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Szkolenia z zakresu zasad otrzymania płatności bezpośrednich – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szkolenia z zakresu zasad otrzymania płatności bezpośrednich


Print Friendly, PDF & Email

                

„Zasady otrzymania płatności bezpośrednich a obowiązek spełnienia przez gospodarstwo zasad wzajemnej zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów zwalczania chorób zakaźnych w województwie podlaskim”

Projekt realizowany był w partnerstwie z Podlaską Izbą Rolniczą w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt skierowany do rolników i domowników oraz osób zatrudnionych w rolnictwie     i leśnictwie.  Realizowany w okresie 05.08.2010 r. – 19.06.2012 r. na obszarze województwa podlaskiego.

W ramach projektu zorganizowano 284 szkoleń podczas których przeszkolono 5056 osób z województwa podlaskiego.

Celem projektu było doskonalenie rolników i posiadaczy lasów, zmierzające do spełnienia odpowiednich norm krajowych i UE.

Oferta szkoleniowa obejmowała dwudniowe szkolenia:

– 1 dzień wykładowy – zagadnienia z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej związanej   z ochroną środowiska naturalnego, dobrostanu zwierząt, zasad zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt gospodarskich, wymogów dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin, systemu sankcji stosowanych w zakresie wymogów wzajemnej zgodności,

– 2 dzień warsztatowy – odbywał się we wzorcowych gospodarstwach rolnych, gdzie omawiano bezpieczeństwo i higienę pracy oraz dokonano przeglądu gospodarstwa pod względem spełnienia wymogów wzajemnej zgodności z zakresu produkcji zwierzęcej w połączeniu z przeglądem prowadzonej dokumentacji.

Szkolenia prowadzono w każdym powiecie województwa podlaskiego.

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE