Polityka prywatności

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo (zwany dalej: PODR w Szepietowie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PODR w Szepietowie możliwy jest pod numerem tel. 86 275 8905 lub adresem e-mail: edeptula@odr-szepietowo.pl.

3) Jakie dane są gromadzone?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez PODR w Szepietowie wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją i wyświetlaniem strony. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane przez PODR w Szepietowie do niezbędnych kontaktów z użytkownikami strony oraz dane zawarte w wysyłanej do nas wiadomości e-mail. Na naszej stronie używamy technologii takich jak: pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu ułatwienia korzystania ze strony. Dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody.

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wyświetlenia informacji na stronie, zapamiętania ustawień, zestawieniu statystyk.

5) Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika realizowany jest za pomocą szyfrowanego protokołu transmisji danych.

7) Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. PODR w Szepietowie nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że będzie tego wymagało wykonanie umowy z PODR w Szepietowie. Dane zostaną przekazane w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Państwa z PODR w Szepietowie umowy, oraz zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. PODR w Szepietowie może przekazać Państwa dane związane z wyświetlaniem strony do usługi Google Analytics.

8) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać.

Szkolenia z integrowanej produkcji roślin – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Szkolenia z integrowanej produkcji roślin


Print Friendly, PDF & Email

Producent rolny zainteresowany otrzymaniem certyfikatu IP powinien ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin na poziomie podstawowym (odrębnie w odniesieniu do roślin warzywniczych, rolniczych i sadowniczych). Zapraszamy na szkolenia dotyczące ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, w tym ryzyka dla środowiska wodnego i źródeł wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz stosowania wymagań integrowanej produkcji roślin. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zapewniamy wyżywienie. Program szkoleń obejmuje 2 dni po 8 godzin.

Integrowana produkcja roślin to temat projektu realizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wspólnie ze wszystkimi Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Instytutem Ochrony Roślin PIB w Poznaniu oraz Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach działającymi w Konsorcjum. W ramach projektu Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie organizuje cykl 10 szkoleń dla rolników w całym województwie.

Zapraszamy rolników

do udziału w projekcie szkoleniowym realizowanym przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

pt. „Integrowana produkcja roślin”

           

02-03.03.2015 r. – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa, ul. Ogrodowa 49, 16-400 Suwałki

 05-06.03.2015 r. – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Augustowie, Obr. Westerplatte 8,

16-300 Augustów

  • Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe
  • Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (prezentacja multimedialna, film), pokazu techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin z wykorzystaniem opryskiwacza ciągnikowego polowego lub sadowniczego oraz ćwiczeń związanych z dokumentowaniem prowadzonych działań w uprawach, zgodnie z zasadami integrowanej produkcji;
  • Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
  • Program szkoleń realizowany będzie zgodnie z załącznikiem nr 2 lit. A) do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) – odpowiednio dla roślin sadowniczych, warzywnych i rolniczych (szkolenia podstawowe);

Zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach mogą zgłaszać się do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.
Informacji dotyczących spraw organizacyjnych udziela:
Agnieszka Zawistowska PODR Szepietowie tel. 862758917, e-mail: azawistowska@odr-szepietowo.pl.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi